MENU

Prezentácia konceptu Remote Tower

V dňoch 24. a 25. februára 2022 sa v priestoroch štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky uskutočnila prezentácia externou spoločnosťou, v ktorej bol predstavený konceptu nového moderného riešenia poskytovania služby riadenia letovej prevádzky, konkrétne letiskovej služby riadenia. Tento nový koncept pozostáva z technológie Remote Tower.

Prvý deň bol koncept odprezentovaný vedeniu podniku a nasledujúci deň riadiacim letovej prevádzky, technikom, špecialistom na bezpečnosť, metodikom či personálu výcvikového strediska a ďalším odborníkom z praxe.

Prezentácia konceptu, ktorý bol vyvíjaný od minulého desaťročia a bol reálne nasadený do prevádzky v niektorých krajinách, nám umožnila nielen vypočuť si, ale aj vidieť reálne príklady fungovania tohto systému na rôznych letiskách a pri rôznych situáciách. Počas niekoľko hodinovej prezentácie nechýbala ani možnosť si vyskúšať funkcionalitu systému na prezentačnej technike, ktorú využilo niekoľko zúčastnených. Odprezentované riešenia, ako termálna IR kamera, rozpoznávanie cieľov na obrazovke a rôzne ďalšie zobrazenia, vedia z určitého pohľadu uľahčiť prácu a ušetriť čas riadiaceho letovej prevádzky.

Text a foto: Letové prevádzkové služby /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.