MENU

Transformace Aera úspěšně pokračuje

Nový management podniku Aero Vodochody Aerospace úspěšně pokračuje v transformaci společnosti, která má za cíl stabilizaci a rozvoj legendárního leteckého výrobce. V rámci restrukturalizace je finalizována nová organizační struktura Aera, byl vytvořen systém benefitů pro zaměstnance, navýšeny mzdy a stanovena obchodní a výrobní strategie společnosti.

Organizační struktura

Prezident společnosti Viktor Sotona představil novou organizační strukturu platnou od února roku 2022. Ta má za účel předat více zodpovědnosti nižšímu managementu a optimalizovat a zefektivnit řídící procesy ve společnosti. Nová organizační struktura zřetelněji podporuje celoživotní cyklus produktů a efektivně reaguje na potřeby zákazníků, a to nejen v oblasti obchodu, nákupu, nebo servisu, ale také vývoje a výroby. V rámci těchto změn také dochází ke sloučení odpovědností za jednotlivé sekce Aera, které má zjednodušit komunikaci a řízení firmy.

V rámci těchto změn také dochází ke sloučení odpovědností za jednotlivé sekce Aera, které má zjednodušit komunikaci a řízení firmy. Neméně důležitá je role viceprezidentů zodpovědných za zabezpečení provozu společnosti. Poslední změnou v organizační struktuře, která v Aeru proběhla je obsazení pozice VP Sales and Marketing, kterou bude nyní zastávat Filip Kulštrunk.

Navýšení mezd a benefitů pro zaměstnance

Klíčovou roli pro úspěšnou transformaci Aera hrají zaměstnanci. Aero si jejich práce váží, a proto jim byly navýšeny mzdy v průměru o 17%. Zaměstnanci mají nově k dispozici systém „cafeterie“ benefit karty, kde mohou vybírat ze služeb desítek dodavatelů a obchodů ve výši 4% své mzdy měsíčně. Aero se také vrátilo ke zkrácené pracovní době na 7,5 hodiny. Důraz se také začíná znovu klást na osobní rozvoj zaměstnanců a jejich vzdělávání, které bylo v posledních letech zredukováno. Systém benefitů bude i nadále rozšiřován.

Strategie

Aero bude i nadále spoléhat na tři pilíře výroby a servisu. Prvním z nich je projekt cvičného letounu L-39NG u kterého probíhá sériová výroba pro prvního zákazníka a v nejbližších týdnech je očekáván podpis dalšího kontraktu. Druhým pilířem je MRO (Opravy, vylepšení a modernizace). Aktuálně probíhají generální opravy a modernizace více než desítky letounů L-39 a L-159 pro zahraniční zákazníky a vzdušné síly České Republiky. Nedílnou součástí je i servis letounů přímo u zákazníka a výcvik létajícího i pozemního personálu.

Třetím a neméně důležitým projektem jsou programy aerostructures. V letošním roce došlo k navýšení objemu dodávek náběžné hrany pro letoun Airbus A220. Pokračují i dodávky pro transportní letoun Embraer C390, kde Aero vyrábí zásadní celky, jako je ocasní část trupu, nákladová rampa, náběžná hrana křídla a dveře. Úspěšně také běží montáž dveří pro konverzi Airbusu A320 na cargo a výroba centroplánu letounu C-27J Spartan.

Text a foto: Aero Vodochody Aerospace /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.