Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Výcvik obsluh na prvním kusu

nového radiolokátoru MADR


V rámci podílu Vojenského technického ústavu, s. p. na strategickém projektu MADR (Mobile Air Defense Radar) se ve dnech 21. až 25. března 2022 uskutečnil výcvik obsluh na prvním kusu nového radiolokátoru.

Kromě skutečnosti, že celý výcvik proběhl v prostorách o. z. VTÚPV Vyškov, je na místě zmínit, že o. z. VTÚLaPVO Praha na počátku letošního roku dokončil a předal zákazníkovi (Elta Systems) první lokální radarovou konzoli, která byla v únoru letošního roku předmětem podnikových zkoušek u výrobce.

Projekt je dalším příkladem vzájemného sdílení kapacit mezi jednotlivými závody, a to v oblasti výroby i zkušebnictví, která je s ohledem na efektivitu vnitropodnikových procesů přímo řízena z ředitelství podniku. Ve výsledku je tento projekt jedním z důkazů, že státní podnik je schopen realizovat, či participovat na rozsáhlých projektech, ale díky tomu především získává velmi zajímavé a citlivé know-how důležité pro zajišťování obranyschopnosti České republiky.

Je na místě zmínit i skutečnost, že samotný výcvik obsluh byl prováděn odborníky primárního výrobce, tedy Elta Systems, za podpory dalšího významného lokálního partnera Retia, a.s. Vzájemná součinnost všech třech subjektů vedla jednoznačně ku prospěchu cílového zákazníka, tedy Ministerstva obrany České republiky.

V měsíci dubnu jsou pak plánovány kontrolní zkoušky, vojskové zkoušky a bezpečnostní testy, o jejichž průběhu vás budeme i nadále informovat.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: Vojenský technický ústav /r

Související články:
Společnost Israel Aerospace Industries (IAI) dodala České republice prostřednictvím svých českých partnerů RETIA a VTÚ první radar protivzdušné obrany Multi-Mission Radar (MMR)
Zahájen výcvik obsluh na prvním dodaném radiolokátoru MADR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.