Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Air France spouští program ACT

Nová strategie snižování emisí CO2


Společnost Air France přispívá k plnění cílů Pařížské dohody, jejímž záměrem je omezit globální oteplování na méně než +2 °C. Letecký průmysl musí zintenzivnit své úsilí v oblasti ochrany životního prostředí. Z tohoto důvodu společnost Air France zavádí program Air France ACT, který stanovuje novou strategii snižování emisí CO2.

Tato strategie je založena na třech prioritách:

– prioritně snížit přímé emise produkované provozem společnosti Air France,

– snižování nepřímých emisí, které vznikají v předchozích a následných fázích činnosti společnosti,

– podporovat projekty, které pohlcují CO2 z atmosféry.

Program Air France ACT představuje spojení transparentního, realistického a vědecky podloženého přístupu, který Air France používá k zajištění ekologické transformace prostřednictvím konkrétních a měřitelných opatření. Dekarbonizace letectví je obtížná a vyžaduje především čas. Proces se opírá o úzkou spolupráci mezi více zapojenými třetími stranami: výrobci letadel, výrobci motorů, dodavateli paliva, letišti, řízení letového provozu, veřejnými orgány, výzkumnými ústavy a akademickou obcí.

O 30 % nižší emise CO2 na 1 osobokilometr do roku 2030 ve srovnání s rokem 2019 (tj. o 12 % méně).

Nová dekarbonizační trajektorie si v roce 2030 klade za cíl snížit emise CO2 na 1 uskutečněný osobokilometr o 30 %. Tento cíl nezahrnuje takzvaná kompenzaci opatření, která zohledňují výhradně opatření snižující přímé a nepřímé emise. Odpovídá to 12% snížení celkových emisí společnosti v létech 2019 až 2030, v souladu s očekávanými změnami v činnosti, po 6% snížení dosaženém mezi léty 2005 a 2019.

Představená trajektorie vychází z vědecké metody hodnocení, kterou vypracovala nezávislá referenční organizací SBTi (Science-Based Target initiative), založena organizacemi CDP (Carbon Disclosure Project), United Nations Global Compact a SBTi, stanovující cíle pro snížení emisí CO2 v letecké dopravě, a to na základě dohody o udržitelném rozvoji, kterou podepsaly Spojené státy americké a Světový fond na ochranu přírody (World Wildlife Fund), v souladu s Pařížskou dohodou.

Nulové čisté emise do roku 2050

Do roku 2050 chce Air France dosáhnout nulových čistých emisí (uhlíkové neutrality), tedy drastického snížení emisí CO2., spolu s příspěvky na projekty, které odstraní z atmosféry emise CO2. Společnost se snaží definovat přesnou a ověřitelnou trajektorii dekarbonizace pro rok 2050, která vychází ze souboru hypotéz – zejména pokud jde o vývoj dopravy – které se mohou lišit. Jedná se tedy o vyvíjející se proces, který je veden snahou být v souladu s vědeckými měřítky, jako je tomu v případě trajektorie pro rok 2030.

Text, foto a video: Air France /red

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.