Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prezentácia 2. brigády na stredných školách

Tak ako aj iné útvary Ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj 2. brigáda Vzdušných síl obnovila aktivity na verejnosti s cieľom zvýšiť záujem mladej generácie o vstup do OS SR a prezentovať atraktívnosť tohto povolania.

Plánované aktivity v tomto roku boli odštartované v mesiacoch máj a jún na dvoch stredných školách v blízkom okolí Zvolena. Ich cieľovou skupinou boli študenti 3. ročníkov, ktorí sa budú v budúcom roku rozhodovať, kam povedú ich ďalšie kroky. Príslušníci brigády pripravili pútavú prezentáciu s cieľom rozšíriť vedomosti mladej generácie o fungovaní ozbrojených síl Slovenskej republiky a s prácou, ktorú vykonávajú profesionálni vojaci útvaru po celej SR. Prezentácia bola rozdelená do viacerých blokov, v ktorých žiaci dostali všeobecné informácie o ozbrojených silách, spôsobe ako postupovať pri záujme vstúpiť do našich radov a v neposlednom rade im priblížili špecifiká a možnosti výkonu povolania profesionálneho vojaka v 2. brigáde Vzdušných síl vo Zvolene.

Dňa 27. mája 2022 sa vybrali do radov štyridsiatich študentov na Strednej odbornej škole Hotelových služieb a obchodu a dňa 10. júna 2022 navštívili Strednú odbornú školu Drevársku, kde sa na prednáške zúčastnilo približne 70 študentov. Jednotlivé prednášky prezentoval zástupca veliteľa 2. bVzS podplukovník Patrik Paulovčík za podpory dôstojníka personálneho oddelenia poručíka Adama Kelemena a poručíka Bohuša Jaďuďa. Materiálne boli prezentácie podporené propagačnými zdrojmi vo forme letákov alebo časopisov, o ktoré bol veľký záujem.

Vo vyhradenom priestore na diskusiu nás príjemne prekvapil záujem mladých ľudí, kde otázky smerovali nielen na vstup do OS SR ale aj konkrétne podmienky služby v útvare. Pre možných záujemcov bola vytvorená „Kniha prvého kontaktu“, do ktorej mali záujemcovia možnosť zapísať sa. Následne ich cestou personálnej skupiny 2. bVzS budú priebežne informovať o jednotlivých termínoch a spôsoboch vstupu do Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V budúcnosti plánujú takéto aktivity na stredných školách opakovať a prispieť aj týmto spôsobom k nábore a k zvýšeniu celkovej personálnej naplnenosti na jednotlivých pozíciách v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 2. brigáda Vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.