Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prešovskí piloti na cvičení Fire Blade 2022

Cvičenie Fire Blade 2022 sa uskutočnilo na maďarskej leteckej základni Pápa v termíne od 7. do 24. júna 2022. Zúčastnilo sa ho celkom 25 kusov leteckej techniky (20 vrtuľníkov a 5 lietadiel), 550 cvičiacich z 5-tich Európskych krajín: Rakúska, Belgicka, Slovenska, Slovinska a Maďarska. Za Vzdušné sily OS SR sa cvičenia zúčastnilo 11 príslušníkov 51. krídla Prešov pod velením majora Štefana Okoša s jedným vrtuľníkom UH-60M. Taktiež svojou účasťou prispeli aj pozorovatelia z Bulharska, Českej republiky, Francúzka, Grécka, Talianska a Švajčiarska.

Fire Blade 2022 je v poradí 16-tym vrtuľníkovým cvičením, ktoré je organizované pod hlavičkou EDA (European Defence Agency) v programe HEP (Helicopter Exercise Programme).

Hlavným cieľom cvičenia bolo dosiahnutie interoperability na taktickej úrovni medzi vrtuľníkovými jednotkami využívajúc koncept Composite Air Operations (COMAO) v meniacom sa reálnom prostredí.

Cvičenie umožnilo posádkam nacvičiť si operácie v rôznych prostrediach počas denných a nočných misii. Posádky precvičovali spoločnú vrtuľníkovú taktiku, techniky vykonania a procedúry (TTP), procedúry v boji proti stíhacím lietadlám a taktiku v prostredí elektronického boja. Neoddeliteľnou súčasťou bolo samozrejme plnenie úloh pre podporu pozemných vojsk a špeciálnych síl.

Letecké posádky vykonávali ďalšie úlohy ako Air Assault (AA), Special Operations Aviator (SOA), Combat Service Support (CSS), Cloce Air Support (CAS) vrátane Urban CAS a Emergency CAS, Combat Search and Rescue (CSAR), Personel Recovery (PR), Medical Evacuation (MEDEVAC) a Casualty Evacuation (CASEVAC). Taktiež boli vykonávané aj ostré streľby. Cvičenie umožnilo pre jednotky Special Operation Forces (SOF) precvičiť si procedúry vysadenia Fast Rope a Infill/Exfill.

Cvičenie poskytlo pre multinárodné jednotky možnosti výcviku a plánovania podľa HEP Standard Operating Procedures (HEP SOP).

Na celé cvičenie dohliadal mentorský tým EDA pozostávajúci zo siedmich inštruktorov z Rakúska, Holandska a Švédska.

V prvých dňoch sa naše posádky zúčastnili školenia z postupov plánovania COMAO Academics misií podľa HEP SOP. Tieto postupy boli následne využité pri samotnom plánovaní COMAO misií v multinárodnom prostredí, kde hlavný dôraz bol kladený na vzájomnú spoluprácu. Po vykonaní misie sa v debriefingovej časti pod dohľadom mentorov EDA vyhodnotili všetky postupy už vykonanej misie so zámerom možnosti vylepšenia ďalších misií. Hlavným bodom v závere cvičenia bola ukážka pre Distinguished Visitors (DV) Day konaná vo výcvikovom priestore Ruin City, počas ktorej boli predvedené všetky spôsobilosti COMAO misií programu HEP pre domácich i zahraničných hostí, kde naše posádky a letecký personál predviedli vysokú profesionálnu úroveň.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: 51. krídlo Prešov, Ozbrojené sily SR /r
Foto: Norbert Hamza, 51. k

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.