Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Stanovisko LPS SR k implementácie AGDL

Plnenie nariadenia Komisie (ES) č. 29/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa ustanovujú požiadavky na služby dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor sa v prevádzkovom prostredí štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky realizuje prostredníctvom nasledujúcich projektov:

Vykonanie úprav systému na poskytovanie letových prevádzkových služieb EUROCAT 2000.

Aplikovanie zmien postupov riadiacich letovej prevádzky používaných pri poskytovaní letových prevádzkových služieb. Tieto zmeny postupov musia byť overené a implementované do praxe následne po ukončení výcviku riadiacich. Na tento účel bolo nevyhnutné vykonať úpravy súčasného výcvikového simulátora.

Zriadenie telekomunikačnej služby dátového prenosu od príslušných poskytovateľov – spoločnosti SITA for Aircraft (SITA) a Collins Aerospace (ARINC Incorporated).

Služby dátového spojenia (AGDL) sa v zmysle legislatívnych požiadaviek používajú v časti európskeho vzdušného priestoru od letovej hladiny (FL) 285 vyššie od februára 2018.

Stanovisko Ing. Mgr. Martina Kabáta, PhD., MBA, riaditeľa LPS SR

So situáciou ohľadom zavádzania AGDL, a s tým spojeného konania zo strany Európskej komisie, som sa oboznámil prakticky v prvých dňoch po mojom nástupe do funkcie riaditeľa LPS SR. Už v tom čase sa podnik zaviazal dodržať stanovený harmonogram implementácie, o čom som ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky bezodkladne informoval.

V priebehu posledného roka sa podarilo urýchliť jednotlivé kroky a súvisiace procesy vedúce k implementácii AGDL. Zároveň musím zdôrazniť, že implementácia AGDL je rozsiahly a komplexný projekt, ktorý je realizovaný v podmienkach už existujúceho systému riadenia letovej prevádzky počas jeho plnohodnotného prevádzkového využívania, čo si vyžaduje vykonanie ďalších nevyhnutných opatrení. Zavádzanie nového hardvéru a softvéru do existujúcich systémov vyžaduje dodržanie prísnych bezpečnostných opatrení, aby nebolo žiadnym spôsobom ohrozené poskytovanie leteckých navigačných služieb.

Vzhľadom na aktuálny stav jednotlivých systémov, intenzívne aktivity poskytovateľov telekomunikačných služieb dátového prenosu, ako aj na pripravenosť výcviku riadiacich letovej prevádzky a rozpracovanie aktualizácie prevádzkovej dokumentácie, je začiatok poskytovania služieb AGDL vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky plánovaný na 1. 12. 2022.

Text: Letové prevádzkové služby SR /r
Ilustračné foto: Jiří Kučírek

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.