Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Workshop Matematika v letecké technice

Na katedře letecké techniky Fakulty vojenských technologií proběhl 25. dubna 2022 workshop zaměřený na využití matematiky v odborných předmětech vyučovaných na katedře.

Workshopu se vedle zástupců pořádající katedry zúčastnili také zástupci katedry matematiky a fyziky vyučující matematiku, pro které byl workshop určen. Hlavním cílem jednání bylo představit učitelům matematiky oblasti matematických postupů, které katedra letecké techniky používá v odborných předmětech. Tento přístup pomůže učitelům matematiky zatraktivnit výuku matematiky v úvodních ročnících, aby jednotlivé matematické operace představili studentům na praktických aplikacích využívaných ve vyšších ročnících. Takže studenti lépe uvidí, k čemu je teoretické studium matematiky přínosné. To učitelům matematiky umožní lépe připravit studenty v těch tématech, které budou v dalším studiu potřebovat.

Uvedený hlavní cíl byl představen ve dvou rovinách – které oblasti matematiky v odborných předmětech studenti skutečně využívají a potřebují zvládnout, a které oblasti jsou učitelem prezentovány a odvozeny, takže studenti pracují pouze s koncovými, již odvozenými vztahy a postupy. A dalším cílem bylo představit zaměření vědecké činnosti i závěrečných prací katedry letecké techniky, ve kterých by naopak potřebovali s matematikou pomoct učitelé katedry letecké techniky. Tato část otevřela možnost navázání hlubších kontaktů a spolupráce mezi učiteli obou kateder. Na závěr jednání proběhla ukázka letecké techniky v laboratořích katedry letecké techniky v Černých Polích. Účastníci workshopu ocenili především získanou inspiraci pro zkvalitnění výuky a navázání kontaktů.

Text a foto: Juraj Hub, Univerzita obrany

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.