Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Logistici vybudovali mobilní stanoviště

pro doplňování výzbroje a paliva


Na cvičení Ample Strike II/Odolné nebe bylo jedním z hlavním výcvikových cílů pro logistické a podpůrné jednotky prověřit schopnost vybudování tzv. FARP (Forward Arming and Refueling Point-předsunuté místo pro doplňování výzbroje a paliva) v Boleticích a JFARP (Jump Forward Arming and Refueling Point-prozatimní předsunuté místo pro doplňování výzbroje a paliva) na letišti v Českých Budějovicích a v blízkosti obec Dynín.

Bez podpůrných jednotek není možné úspěšné zvládnutí vojenské operace. Logistické a podpůrné jednotky cvičili v rámci komplexní operace, na které spolupracovali pozemní vojsko a letecké jednotky.

„Díky těmto stanovištím je možné doplnění paliva a munice letadel blíže k operační oblasti bez nutnosti návratu na mateřskou nebo předsunutou základnu, prodloužit dolet letadel a dobu jejich působení v operaci. O vybudování FARPu se uvažuje vždy, když hrozí případný nedostatek paliva a munice pro splnění mise v dosahu operace. Buduje se na nezbytně nutnou dobu a jeho hlavním úkolem je podpora operace,“ objasnil náčelník skupiny logistické podpory cvičení kapitán Stanislav Hejlek.

Ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice byl provozován FARP, který plnil úlohu doplňování paliva pro české a spojenecké vrtulníky. Tento typ stanoviště je stavěn v prostředí s nízkým rizikem činnosti nepřítele.

Na dalších dvou místech v jižních Čechách byla naopak procvičena technika zaujetí tzv. JFARP (Jump Forward Arming and Refueling Point), který je zřizován v prostředí možné přítomnosti nepřítele a vyžaduje vysokou míru mobility a flexibility.

Aby mohla letecká technika dále létat a plnit úkoly, je nezbytné na stanoviště JFARP dopravit také letecké pohonné hmoty. Z tohoto důvodu na místo vyrazila kolona cisteren s PHM, která je střežena jednotkou ochrany proti napadení. Součástí jednotky bylo také spojovací vozidlo R7M2p, jehož osádka po celou dobu cesty zabezpečovala spojení, aby na tzv. check pointech mohl velitel jednotky podávat na hlavní místo velení (HMV) hlášení o stavu přesunu kolony.

„Na HMV byl rozvinut KIM-5 (komunikační informační modul), který umožnil příjem informací (data i hlas) prostřednictvím KV (krátkých vln) a TACSAT (taktického satelitu). Za tímto účelem jednotka speciálního spojení z 53. pPzEB z Opavy a obsluha KIM-5 z CNS Lipník nad Bečvou uskutečnila dálkové ovládání rádií, které umožnilo přenos informací z místa od umístění anténního pole až do budovy s nepřetržitou službou 24/7 monitorující pohyb všech pozemních jednotek,“ dodal nadporučík Marek Švoma, zástupce náčelníka KIS.

„Celá operace byla pečlivě naplánována a sladěna s velícím prvkem, 43. výsadkovým plukem. Vůbec poprvé byl JFARP vybudován v civilním prostředí, tudíž musela proběhnout spousta dohovorů s civilními subjekty,“ objasnil poručík Tomáš Votoupal z 225. letky bojového zabezpečení. „Samotné přistání vrtulníků se těšilo velké pozornosti místního obyvatelstva,“ dodal Votoupal.

– Mobilní stanoviště může být vystavěno a zásobováno leteckou nebo pozemní přepravou;

– Pro výběr stanoviště je důležitá možnost střežení ze skrytých pozic a perimetru, počasí, terén, vzdálenost k přední linii a dostupnost zdrojů nebo trasy k zásobování;

– Umístění musí poskytnout dostatečný prostor pro pozemní vozidla, pro vzlet a přistání letecké techniky a dalších podpůrných prostředků či maskování;

– Provoz FARPu je považován za letecký provoz, zatímco plánování, koordinace a provedení je v odpovědnosti logistické podporující jednotky;

– Součástí může být i hasičská jednotka s vyprošťovacím vozidlem nebo služba letového provozu s mobilním prostředkem.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE nebo ZDE.

Text: kpt. Jindřiška Budiková, tisková a informační důstojnice 22. zVrL /r
Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.