MENU

Návrat do normálu v leteckém pojištění?

Dlouhodobější výhled přináší spíš vysokou míru nejistoty


Návrat do normálu je něco, co každý očekává, jakmile krize pomine. Některé firmy čelily v době pandemie velkým problémům a pojistitelé dělali v rámci svých možností maximum, aby je podpořili. „brzdili“ růst pojistného a hledali i další způsoby, jak klientům pomoci přežít ekonomické dopady, které přinesl Covid-19.

Sazby pojistného začaly růst již v roce 2019 a pojistitelé očekávali, že jejich portfolia budou znovu profitabilní, na rok 2022 očekávali růst zisku. Pak ale Rusko napadlo Ukrajinu. Následující sankce a další okolnosti související se zadrženými a uzemněnými letadly vrátily pojistný trh zpět do nejistoty a opět zvýšily očekávání budoucích škod. Toto všechno vyvolává otázky ohledně udržitelnosti leteckého pojištění.

Piloti, palubní personál, pozemní handlingový personál nebo například technici jsou nyní vyhledávanými profesemi. Ačkoliv jsou tyto pracovní pozice stále žádané a řada míst je neobsazených, mnozí z těchto pracovníků se už nechtějí vracet. Náhradní díly k letadlům nejsou k dispozici okamžitě, což způsobuje kapacitní problémy organizacím údržby (Maintenance Repair Overhaul, MRO), a následně samozřejmě také ztrátu příjmů firem z leteckého odvětví. Pojistitelé se navíc chystají monitorovat kritéria společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti (Environmenal, Social and Governance, ESG) v portfoliu svých klientů, přičemž význam ochrany životního prostředí se zvyšuje i v letectví samotném.

Všechna tato kritéria a faktory přispívají ke zvyšování nejistoty pojistitelů v leteckém pojištění – to v řadě případů vede ke zvýšení nákladů pojistitelů na pojištění, které se promítají do cen pojistného. Řešením je víceúrovňový přístup: zvýšení cen pojistného je dobrý základ, avšak klíčem ke snížení nejistoty a vytváření odpovídající úrovně pojistné ochrany jsou takzvané agregované limity plnění a vrstvení jednotlivých limitů plnění. Rovněž zvýšení spoluúčasti je pro pojistitele nástroj sloužící k tomu, aby nedocházelo k četným dílčím výplatám pojistného plnění. Letecký pojistný trh potřebuje zásadní přehodnocení a posílení, díky kterému bude moci čelit budoucím abnormalitám a pojistitelé budou moci nabízet kvalitní pojistné produkty a jistotu pro své klienty.

Letecký pojistný trh pro aerolinie je stabilní
Trh havarijního all-risks leteckého pojištění je v současnosti stabilní bez ohledu na aktuální události a globální vývoj. Pojistitelé jsou ochotni pojišťovat, a dokonce mezi sebou být konkurenční. Určitá nejistota ohledně budoucí úrovně cen pramení zejména ze škod, které již nyní vznikají vlastníkům letadel zadržovaných v Rusku. Válečné konflikty a celkově zvýšená geopolitická nestabilita vytvářejí vysoký tlak na cenotvorbu pojistného u pojištění havarijních válečných rizik. Již nyní zaznamenáváme případy, kdy pojistitelé zvedli ceny u tohoto pojistného produktu až o 500 %. Naštěstí i v této době na trhu funguje konkurence a my umíme s trhem pracovat tak, abychom dosáhli přijatelnou úroveň ceny zvýšením „jen“ o 50-100 %.

Pojištění ve všeobecném letectví roste
Zatímco pandemie koronaviru devastovala provozovatele aerolinek, segment všeobecného letectví (General Aviation, GA) se vrátil na úroveň před pandemií poměrně rychle. Pojištění ve všeobecném letectví stále roste, neboť roste i letecká aktivita a klienti rozšiřují svoje stávající flotily o nová letadla. V letošním roce dokonce zažíváme i zmírňování (softening) cen pojistného díky zdravému konkurenčnímu prostředí. I nadále však zůstává zásadní vliv jak různých geografických aspektů, tak i individuálního škodního průběhu každého klienta.
Současně jsou pojistitelé i nadále – a možná dokonce stále více – obezřetní zejména při ověřování informací ohledně věku pilotů a jejich profesních zkušeností, jejich výcviku a nalétaných hodin, a to konkrétně v případě letadel vyšších hodnot.

Dlouhodobě nejistý výhled v sektoru Aerospace
V létech 2019 a 2020 cenová úroveň rapidně rostla, na konci roku 2021 ale došlo k určitému zpomalení růstu cen a ve druhém čtvrtletí 2022 se ceny ustálily. Příjmy a aktivita klientů v sektoru výroby a služeb v letectví se vracejí zpět a může se zdát, že vše je opět na dobré cestě. Ovšem pokračující krize na Ukrajině přináší potenciál pro vývoj nových škod. Tyto škody však nevznikají přímo v sektoru Aerospace, jako je servis/údržba letadel, letiště, řízení letového provozu, pozemní obsluha letadel, plnění paliva do letadel apod., ale především přímo u prvovýrobců leteckých výrobků, protože se produkují stále dražší letadla, což následně přináší stále vyšší náklady na jejich opravu. A ruku v ruce s tím jde již zmiňovaná zvyšující se aktivita v leteckém průmyslu po celém světě, která přivádí pojistitele opět do situace, kdy řešení cenové úrovně bude opět aktuálním tématem.
Nové technologie – žhavé téma v leteckém průmyslu
Uhlíková stopa, elektro či vodíkový pohon, to všechno jsou žhavá témata pro budoucnost letectví. I když následkem globální pandemie koronaviru došlo v roce 2020 k redukci uhlíkových emisí ve stovkách tun, je jen otázkou času, kdy se emise CO2 v letectví vrátí na úroveň před pandemií, anebo ji dokonce překonají. OSN nastavilo cíl nulové uhlíkové stopy do roku 2050 a většina významných aerolinek se k tomuto cíli „upsala“. Jak toho ale chtějí dosáhnout a jakým problémům přitom budou čelit?
Elektrický pohon: tento koncept je limitován dvěma faktory – hmotností baterií a doletem. Odlehčené baterie mohou pohánět menší letadla na kratších vnitrostátních linkách a objem takových letů by mohl představovat polovinu světových tras pokrývajících vzdálenost méně než 500 námořních mil.
Vodíkem poháněné nebo hybridní motory (kombinace elektrických a vodíkových): touto metodou se aktuálně zabývá mnoho výrobců letadel, respektive leteckých motorů, kteří by ji rádi využili pro dlouhé lety. Snaží se uvést na trh komerční letadlo s tímto druhem pohonu.
Vodíkem poháněné turbínové motory – také tyto typy motorů mohou být odpovědí pro lety na dlouhé vzdálenosti.
Společnost Airbus již v roce 2020 ohlásila tři různé koncepty výroby letadel s vodíkovým pohonem, do provozu je plánuje uvést již v roce 2025. První koncept je založen na motoru s turbodmychadlem umožňujícím lety napříč kontinenty, se 120-200 cestujícími na palubě a s doletem více než 2000 námořních mil. Druhý koncept je turbovrtulový motor poháněný stejnou technologií, který uveze do 100 cestujících do vzdálenosti 1000 námořních mil, což by bylo ideální pro lety na krátké vzdálenosti. Poslední koncept představuje vývoj smíšeného letadla, které uveze do 200 cestujících a dosáhne obdobné vzdálenosti jako model letadla s turbodmychadlem. Konstrukce křídla umožní Airbusu experimentovat s tím, kam uloží a jak bude rozvádět vodíkové pohonné hmoty v letadle.

Inovace ovšem přinášejí i nová rizika, a to přestože s vodíkem společnosti pracují již několik desetiletí a s plynem obecně více než 40 let, takže bezpečnostní standardy pro práci a používání těchto látek jsou nastaveny. Nicméně, stále musíme být opatrní – vodík je vysoce hořlavý a potřebuje velice málo energie k tomu, aby zahořel. Tím pádem bude muset každé takové letadlo podstoupit důkladné hloubkové bezpečnostní kontroly – od motorů přes baterie či palivové potrubí až po skladování chemikálií a jejich přepravu po letištích. „Vývoj nových technologií v leteckém průmyslu musí běžet zároveň s prací certifikačních úřadů, jež musí vyvinout certifikační metody pro vývoj letadel, které dosud nikdy neviděly,“ řekla Ariette van der Veer, senior manager pro klíčové inovace u společnosti KLM Royal Dutch Airlines v rozhovoru pro stanici BBC. Přesto mohou, kvůli pochopitelným nárokům kladeným na vysokou bezpečnost leteckého provozu, procesy certifikace nových technologií a nových leteckých prostředků představovat brzdu vývoje a realizace nových leteckých prostředků.

V současnosti se však letecký průmysl stále ještě vzpamatovává z předchozích let pandemie koronaviru a čelí následkům války na Ukrajině, a to znamená, že projekty jako jsou nové technologie a nulové uhlíkové emise mohou za svým plánovaným časovým rámcem zaostávat.

Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů
(Director’s & Officer’s Liability, D&O) v letectví
Škody tohoto druhu začaly atakovat pojistitele – masivně doprovázeny mediální pozorností – v létech 2015-2016. Mnohamilionové dolarové platby ovlivnily pojistný trh, někteří pojistitelé se na základě toho z něj dokonce úplně stáhli. Pojistné začalo až dvojnásobně stoupat a konkurence na trhu začala výrazně slábnout. Poslední ranou, která zasáhla tuto skupinu pojistitelů, byla pandemie. Pojistitelé přestali pojišťovat nová rizika (nové klienty) zejména v letectví. Pokud některý ze stávajících klientů pojišťovny procesem obnovy pojištění úspěšně prošel, stalo se tak jen za cenu těžko uvěřitelných podmínek – pojistitelé výrazně snížili limity pojistného plnění, avšak o stovky procent zvedli ceny pojistného. Pojistná ochrana osob v představenstvech firem zůstala kvůli globální nejistotě velmi omezená.
V prvním čtvrtletí roku 2022 se pak pojistitelé začali k pojištění D&O znovu vracet. Trh jako by nabral dech a byl opět připraven nabízet leteckým klientům konkurenční podmínky. V některých případech byly sjednány dokonce dvojnásobně vyšší limity pojistného plnění za nižší cenu v porovnání s podmínkami v předchozím pojistném roce.

I v tomto segmentu se stala velmi negativním signálem ruská invaze na Ukrajinu. Mnoho pojistitelů v tomto oboru přiměla k zastavení činnosti nebo alespoň přehodnocení přístupu k pojistnému trhu. Taková významná geopolitická událost totiž může mít zásadní vliv na mnoho subjektů – ať už tím, že jsou napojeny na „ruské“ riziko anebo budou zatíženy sankcemi.

Kvalitní pojištění je jedním z významných nástrojů řízení rizik každé společnosti a zejména v nejistých časech je pro klienty důležité, aby se na své pojištění mohli spolehnout. RENOMIA má v segmentu leteckého pojištění silné postavení nejen v regionu střední a východní Evropy, ale díky globálnímu partnerství se společností Gallagher jsme schopni zajistit efektivní pojistná řešení a atraktivní podmínky pojištění kdekoli na světě.

Text: Hana Kulhová
Foto: Adobe Stock, Boeing, Claremore Airport, NASA, Renomia

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.