Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Prohlášení ÚCL k případům k útokům lasery

a sblížení dronů s letadly


V poslední době Úřad pro civilní letectví zaznamenal nárůst počtu hlášených událostí, při kterých došlo k narušení ochranných pásem letišť létáním dronů a k zasažení letadel laserovými paprsky. V jednom případě byl dokonce hlášen střet vrtulníku s dronem. Situace je alarmující a Úřad pro civilní letectví považuje za nezbytné se k tomuto stavu vyjádřit.

Ohrožení bezpečnosti pilotovaných letadel sblížením s dronem i útokem laserem můžeme považovat za podobný typ hrozby. Přestože se zdají být odlišné, pro oba typy jsou společné určité rysy. Drony i lasery jsou zařízení využívající relativně nové technologie a jejich regulace je teprve v počátcích. Jsou dostupné široké veřejnosti, která si často neuvědomuje možná nebezpečí. A jak drony, tak lasery je možné způsobit škodu na dálku, ať už z nedbalosti nebo úmyslně.

Zejména tento poslední aspekt je důležité vyzdvihnout. Ohrožení bezpečnosti dronem i laserem, pokud neuvažujeme pouze materiální stránku, je vždy pouze jednostranné a hrozí pouze osobám na palubě letadla. Jak pilotovi dronu, tak tomu, kdo svítí laserovým paprskem na letadlo, často chybí přirozený pocit rizika, které existuje pro posádku i cestující v letadlech. Pocit bezpečí navíc může být podpořen představou, že mě nikdo nevidí a jsem dostatečně daleko, aby mě někdo „chytil“.

Co je však možné s dronem nebo laserem způsobit a jak jsou nastaveny postupy při zjištění nebezpečí?

Je třeba si uvědomit, že letadla jsou technická zařízení, která se pohybují velkou rychlostí v prostředí, které je jejich pohybem ovliněné a ve kterém fungují veškeré fyzikální zákony. Letadla také nejsou a nikdy nebudou konstruovaná na to, aby odolala střetu s jakýmkoliv objektem. Vždycky bude existovat limit, při jehož překročení není možné zabránit poškození nebo letecké nehodě. Kolem letadla navíc vzduch obtéká formou proudění, které sice není viditelné, ale může způsobit nasátí a následný střet letadla s dronem. K tomu může s ohledem na velikost a rychlosti dojít i na relativně velkou vzdálenost dronu od letadla. Poškození oken kabiny, konstrukce letadla nebo činnosti motoru při srážce pak už může mít za následek zranění nebo i ztráty na životech.

Při zásahu letadla laserovým ukazovátkem nedochází prvotně k jeho fyzickému poškození. V tomto případě se několikanásobně rozzáří pilotní prostor a způsobené světlo může dezorientovat nebo zcela zneschopnit normální vidění pilota. To, co někdo může považovat za hračku a pouhý vtip, má opravdu schopnost oslepit členy posádky (a to na dobu až desítek vteřin). Během této doby se však letadlo i nadále pohybuje a nelze jej zastavit. Ovlivnění chování pilota může vést ke střetu se zemí nebo s jiným letadlem a opět může mít za následek zranění nebo ztáty na životech. Při určitém výkonu laseru může dojít i k trvalému poškození zraku posádky nebo cestujících letadla.

Každý si musí uvědomit, že pokud svým chováním narušuje bezpečnost letadla a osob na jeho palubě, stává se z něj agresor. Jeho jednání může být považováno za útok, který může být klasifikován i jako trestný čin. Není možné se spoléhat ani na možný pocit bezpečí, že jsem daleko a nikdo mě nevidí. Provozovatelé letišť i ozbrojené složky jsou už schopny monitorovat provoz dronů i záření lasery. Díky tomu jsou schopny čím dál častěji lokalizovat pachatele útoku a vyslat k němu zásahovou hlídku nebo i policejní vrtulník. Hledat beztrestnost v anonymitě proto už dneska nelze.

Je zřejmé, že drony nebo lasery samotné nejsou hrozbou. Hrozbou je chování některých pilotů dronů nebo těch, kteří lasery používají. Při neúmyslném pochybení nebo ojedinělém porušení předpisů je možné záležitost řešit napomenutím nebo běžnou pokutou. Při prokázaném úmyslu, když dojde k významnému ohrožení bezpečnosti, může být udělena sankce až do výše 5 milionů korun. Zvlášť závažné skutky, pokud by vykázaly znaky stanovené zákonem, by mohly být řešeny dokonce i jako trestný čin.

Pro zajištění odolnosti letadel vůči dronům nebo laserovému záření nelze mnoho udělat. To, kde můžeme a musíme něco měnit, je uvědomění si vlastní zodpovědnosti člověka, který tato zařízení používá.

Text: Úřad pro civilní letectví /r
Ilustrační foto: Federal Aviation Administration

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.