Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Čáslavská základna má nového velitele,

stal se jím plukovník Tomaňa


Na čáslavském letišti se ve středu 26. září 2022 ve 14.00 hodin uskutečnil slavnostní nástup při příležitosti předání funkce velitele základny. Dosavadního velitele, brigádního generála Jaroslava Míku, nahradí ve funkci od 1. listopadu plukovník Jaroslav Tomaňa.

Pozvání přijal 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálmajor Ivo Střecha, velitel Vzdušných sil Armády ČR generálmajor Petr Mikulenka, vojenští přidělenci ze Slovenska, Německa a Švédska, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a tří desítky dalších významných hostů.

Slavnostní nástup byl zahájen státní hymnou a průletem formace letounů JAS-39 Gripen a L-159. V úvodu vojáky základny pozdravil generálmajor Ivo Střecha a vyzdvihl jejich nasazení v rámci mise Air Policing v Litvě a spolupráci při zajišťování ochrany vzdušného prostoru Slovenska.

Brigádní generál Jaroslav Míka ve svém projevu zhodnotil své působení ve funkci velitele základny, které se bohužel neslo ve znamení pandemie Covid-19. „Přesto základna plnila hlavní úkol, kterým je ochrana vzdušného prostoru v systému NATINAMDS a připravenost k aktivaci NaPoSy, byl zajištěn letecký výcvik s minimálním omezením, příslušníci základny byli nasazeni v nemocnicích a dalších zařízeních po celé ČR, podíleli se na zajištění okresních hranic s PČR, proběhla příprava a výstavba Úkolového uskupení eAP v Litvě,“ uvedl Míka.

Ceremonie nástupu pokračovala vyhlášením personálního rozkazu o převzetí funkce velitele základny a předání bojového praporu 21. zTL Čáslav s historickým názvem „Zvolenská“. Velitel Vzdušných sil Armády ČR generálmajor Petr Mikulenka převzal z rukou odcházejícího velitele základny brigádního generála Jaroslava Míky bojový prapor a předal ho novému veliteli plukovníku Jaroslavu Tomaňovi.

Plukovník Tomaňa si pro nadcházející období vytyčil tři hlavní cíle, kterými je udržení vysoké úrovně plnění hlavních úkolů čáslavské základny, zintenzívnění přípravy všech příslušníků pro plnění úkolů v bojových podmínkách a v neposlední řadě příprava základny na provoz dvou nadzvukových letek po roce 2027. „Vy, příslušníci 21. zTL však budete vždy mojí hlavní prioritou. Jste to vy, kdo zabezpečuje úspěšný chod základny, a plníte složité úkoly při extrémním pracovním nasazení,“ uvedl plukovník Tomaňa.

Ve všech projevech, které zazněly nechybělo poděkování brigádnímu generálovi Míkovi za vše, co pro čáslavskou základnu a Vzdušné síly Armády ČR vykonal a přání novému veliteli mnoha úspěchů v nové funkci.

Brigádní generál Jaroslav Míka, který velel v Čáslavi 2 roky, byl od 1. listopadu ustanoven do funkce zástupce ředitele Sekce rozvoje sil MO. Jeho nástupce, plukovník Tomaňa, byl doposud velitelem 21. Křídla taktického letectva.

Text: kpt. Hana Havrdová, tisková a informační důstojnice 21. zTL /red
Foto: Jakub Novák, 21. základna taktického letectva Čáslav

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.