Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Air France-KLM uzavřela víceleté smlouvy

na nákup udržitelného leteckého paliva (SAF)


Skupina Air France-KLM potvrzuje svůj závazek k udržitelnějšímu rozvoji leteckého odvětví a činí rozhodný krok vpřed podpisem první sady dlouhodobých smluv o dodávkách SAF, které pokryjí potřeby jejích leteckých společností v nadcházejících létech.

Dohody se týkají dodávek celkového objemu 1,6 milionu tun udržitelného leteckého paliva v létech 2023 až 2036, což v porovnání s fosilními palivy zabrání emisím 4,7 milionu tun CO2 v celém životním cyklu. Prvními partnery společnosti Air France-KLM jsou: Neste – dodávka 1 milionu tun v období 2023 až 2030 a DG Fuels – dodávka 600 000 tun v období 2027 až 2036. V současné době probíhají partnerská jednání o přidání dalších dodavatelů s cílem postupně vytvořit diverzifikovanou síť schopnou pokrýt potřeby dodávek po celém světě.

Skupina Air France-KLM je plně odhodlána snižovat svůj dopad na životní prostředí a do roku 2030 chce snížit emise CO2 na cestujícího/km o 30 % ve srovnání s rokem 2019 – tento cíl byl předložen SBTi. Její trajektorie dekarbonizace počítá se začleněním 10 % SAF do roku 2030, spolu s obnovou vozového parku a ekologickým pilotováním. Tyto zakázky představují první krok skupiny k dosažení cílů 10% začlenění SAF do roku 2030 a pokryjí přibližně 3 z 10% požadavků na SAF.

Tím, že se Air France-KLM nyní zavazuje k dlouhodobým nákupům paliva, podporuje rozvoj odvětví výroby SAF, které je celosvětově stále v plenkách (v roce 2021 představovala výroba SAF 0,01 % celosvětově spotřebovaného leteckého paliva), což má za následek 3 až 4krát vyšší ceny ve srovnání s konvenčním kerosinem. Zvýšením využití a poptávky chce společnost Air France-KLM přispět ke zvýšení rozsahu komerční výroby SAF pro širší využití do roku 2030.

Tyto významné dohody o odběru uzavřené společností Air France-KLM jsou klíčem k dekarbonizačním závazkům skupiny. Toto úsilí bude v příštích létech posíleno dalšími environmentálními závazky (nové smlouvy na SAF, výzkum a vývoj v oblasti e-paliv nebo vodíků, přímé zachycování a ukládání uhlíku ve vzduchu (DACCS) atd.) Celosvětového cíle nulových čistých emisí do roku 2050 však lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li všechny veřejné i soukromé subjekty spolupracovat na tom, aby se tento přechod podařil. To by mohlo zahrnovat pobídkové mechanismy, jaké již fungují ve Spojených státech, zejména ve státě Kalifornie.

„Dekarbonizace je největší výzvou, jaké kdy letecký průmysl čelil. Společnost Air France-KLM aktivuje všechny dostupné nástroje ke snížení dopadu na životní prostředí: obnovu flotily, ekologické pilotování a větší využívání certifikovaných udržitelných leteckých paliv,“ uvedl Benjamin Smith, generální ředitel společnosti Air France-KLM a dodal: „Smlouvy, které jsme podepsali, ztělesňují náš dlouhodobý závazek rozvíjet výrobní kapacity SAF po celém světě ve prospěch celého odvětví. Těšíme se na spolupráci se společnostmi Neste a DG Fuels, s nimiž jsme navázali pevná partnerství, která připraví cestu k vytvoření globální sítě poskytovatelů schopných uspokojit naše budoucí potřeby.“

Udržitelné letecké palivo, zásadní nástroj ke snížení dopadu leteckého průmyslu na životní prostředí

Udržitelná letecká paliva jsou vedle snížení spotřeby paliva jedním z nejslibnějších způsobů snižování emisí CO2 v leteckém průmyslu. SAF může snížit emise CO2 v průměru o 80 % ve srovnání s konvenčním palivem na základě životního cyklu a nevyžaduje žádné úpravy motoru. Současnou generaci SAF lze vyrábět z použitého kuchyňského oleje, odpadu a zemědělských a lesnických zbytků. V budoucnu budou k dispozici také syntetická udržitelná letecká paliva vyráběná z vodíku a zachyceného uhlíku.

Text: Air France-KLM /red
Ilustrační foto: Neste

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.