MENU

Slovenské vzdušné sily v roku 2022

Za obdobie od vydania ročenky Vzdušných síl OS SR 2021 nastalo niekoľko personálnych zmien na veliteľských a riadiacich postoch veliteľstva. Píšeme o nich v tomto článku a informujeme aj o zmene názvov útvarov priamo podriadených veliteľstvu, ku ktorým došlo 1. novembra 2021.

Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR

Sídli vo Zvolene. V jeho čele je genmjr. Ing. Róbert Tóth. Funkciu zástupcu veliteľa vzdušných síl vykonáva brig. gen. Ing. Ladislav Dovhun, MA. Veliacim poddôstojníkom je šbnrtm. Bc. Peter Kuka, náčelníkom štábu plk. Ing. Vladimír Jaklovský a jeho zástupcom plk. Ing. Adolf Uličný.

Náčelníkom odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl je plk. Ing. Martin Kuterka. Odbor so svojimi oddeleniami zabezpečuje koordináciu plnenia úloh v týchto oblastiach: 1. NATINAMDS a pohotovostný systém vzdušných síl; 2. Plánovanie a riadenie krízového manažmentu; 3. Dlhodobé, strednodobé a krátkodobé obranné plánovanie vzdušných síl a využitie zdrojov na obranu; 4. Národné ciele a hodnotenia obrany Slovenskej republiky pre NATO a Európsku úniu; 5. Rozvoj a výstavba vzdušných síl.

Text: Michal Stolár, Ján Begala
Foto: autori, Andrej Jerguš, Štefan Jusko, Martin Stolár

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2022, ktorá vyšla 22. augusta 2022.

Obsah ročenky nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.