Vyhľadať
Close this search box.

MENU

ČR mezi nejlepšími v Alianci

Odborníci reakreditovali národní program výcviku leteckých návodčích


Šestitýdenní mezinárodně akreditovaný certifikační kurz předsunutých leteckých návodčích na 22. základně vrtulníkového letectva se dostal do finále. V rámci NATO jde o prestižní záležitost, kdy je akreditace udělována jen hrstce národů. Certifikát získali dva čeští letečtí návodčí.

Komise odborníků z USA a NATO, která do Náměště na konci října zavítala, zároveň potvrdila vysokou úroveň připravenosti české jednotky, která patří mezi špičky v rámci Severoatlantické aliance udělením reakreditace národního programu výcviku předsunutých leteckých návodčích, jehož součástí je certifikační kurz. Jednotka předsunutých leteckých návodčích je elitou vzdušných sil, která působí ve prospěch pozemních jednotek. Příslušníci této jednotky navádějí v boji piloty bojových letounů, vrtulníků i dělostřelce na cíle určené ke zničení a zodpovídají za to, že letecká munice dopadne přesně na zaměřený cíl. Nároky na ně jsou enormní.

Výběrové řízení do elitní jednotky

Úspěšnost ve výběrových řízeních do této elitní jednotky je i proto relativně nízká. Velký důraz je kladen na inteligenci a psychickou vyzrálost jedince, hodnotí se jeho fyzická zdatnost, úroveň znalosti anglického jazyka, orientace v terénu a práce s mapou a ovládání moderních komunikačních prostředků. Musí být schopen reagovat a rozhodovat se pod časovým i fyzickým stresem. Obvykle se do této jednotky hlásí vojáci z průzkumných jednotek.

Dvouletý výcvik

Výcvik kvalifikovaného předsunutého leteckého návodčího trvá zhruba dva roky. Ten začíná absolvováním základního certifikačního kurzu. Tyto kurzy dříve probíhaly jen v zahraničních školících zařízeních, ale díky získání akreditace se mohou už šestým rokem konat i u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti. Kurz je zaměřený na teoretickou i praktickou výuku, kterou musí studenti během necelých dvou měsíců zvládnout. Po celou dobu kurzu jsou studenti průběžně přezkušováni a podrobně je hodnotí mezinárodně certifikovaní instruktoři z oddělení integrace a navádění 22. základny vrtulníkového letectva. Na jeho konci pak musí prokázat bohaté teoretické znalosti technik, taktik a procedur vyžadování a provádění blízké vzdušné podpory, letadel a leteckých zbraňových systémů. Náročná praktická část pak probíhá ve vojenských nebo civilních prostorech se simulovaným odhozem letecké munice. „Výcvik s reálným taktickým námětem zahrnujícím navádění se odehrává ve dne, v noci, v zastavěných oblastech, v součinnosti s dělostřelectvem, s bezpilotními prostředky a podobně. Vrcholem je pak navádění letadel s ostrým odhozem munice proti pozemním cílům s integrací reálného dělostřelectva na leteckých střelnicích ve vojenských výcvikových prostorech,“ přibližuje průběh výcviku studentů hlavní koordinátor kurzu.

Pokračovací výcvik u domovské jednotky

Po úspěšném završení certifikačního výcviku následuje pokračovací výcvik u domovské jednotky a během mezinárodních vojenských cvičení za účasti vzdušných a pozemních sil. „Aby se letecký návodčí mohl stát plně nasaditelným příslušníkem bojové jednotky, musí splnit řadu složitých typů navedení s komplikovanými scénáři, které se co nejvíce podobají reálným situacím na bojišti. Ty připravují mezinárodně certifikovaní instruktoři,“ vysvětluje jeden z náměšťských instruktorů. Předsunutého leteckého návodčího je možné začlenit téměř do všech jednotek Armády ČR a v případě potřeby ho využívat jako řadového člena pozemní jednotky. Prioritou je však nasazení do bojových činností, kde je k dispozici přímá letecká podpora a návodčí ji mohou použít ve prospěch pozemních jednotek. Předsunutý letecký návodčí je důležitým bezpečnostním prvkem a garantem úspěchu celé mise a se svými schopnostmi je nenahraditelný.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Štěpánka Tříletá, 22. zVrL /r
Foto: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.