Vyhľadať
Close this search box.

MENU

53. pluk průzkumu a elektronického boje

má nového velitele


Dne 26. října 2022 se na Horním náměstí v Opavě uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu, při kterém zároveň proběhlo předání a převzetí funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje „generála Heliodora Píky.“

Slavnostního ceremoniálu, kterému přihlížela celá široká veřejnost, se k naší velké cti zúčastnil i velitel Pozemních sil, pan generálmajor Ing. Ladislav Jung. Z dalších čestných hostů jsme mohli přivítat primátora statutárního města Opavy, pana Ing. Tomáš Navrátila, předsedu Jednoty československé obce legionářské Opava, pana podplukovníka v.v. Ing. Václava Zavadila, starostu obce Štítina, pana Ing. Radka Malohlavu a další představitele velitelských i odborných stupňů velení Armády České republiky, bezpečnostních sborů, zástupce integrovaného záchranného systému, státní správy a samosprávy a taktéž nesmíme opomenout významné hosty z řad spolupracujících civilních subjektů.

Celý ceremoniál byl doprovázen nezbytnými vojenskými poctami a jeho vznešenost byla umocněna přítomností jednotky čestné stráže AČR, kterou doprovodila libými tóny vojenská hudba AČR. Pro přihlížející Opavany byly také připraveny ukázky výstroje a výzbroje techniky 53. pluku průzkumu a elektronického boje, které obohatily celý program.

Úvodem slavnostního nástupu byl vyhlášen Rozkaz ministryně obrany ke Dni vzniku samostatného československého státu a posléze následovalo ocenění příslušníků z řad Armády České republiky, významných představitelů statutárního města Opavy a integrovaného záchranného systému za jejich spolupráci s 53. pPzEB.

V hlavní části slavnostního nástupu předal stávající velitel pluku, pan plukovník gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS, bojový prapor, a tím i symbolicky celý 53. pluk průzkumu a elektronického boje, do rukou velitele Pozemních sil Armády ČR, který následně prapor předal nově nastupujícímu veliteli 53. pluku průzkumu a elektronického boje, panu plukovníku gšt. Ing. Petru Molinskému, jenž byl oficiálně ustanoven do funkce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje dnem 1. listopadu 2022.

Plukovník gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS tímto slavnostním aktem ukončil svou téměř třiceti čtyřletou kariéru v ozbrojených složkách Armády České republiky a dnem 31. října 2022 byl zařazen do dispozice velitele Pozemních sil. Ve svém projevu odcházející velitel srdečně poděkoval veliteli Pozemních sil, kolegům a všem přítomným příslušníkům 53. pluku průzkumu a elektronického boje za záslužnou, svědomitě odváděnou práci a zároveň novému veliteli popřál mnoho štěstí a úspěchů jak v profesním, tak i v osobním životě.

Z úst velitele Pozemních sil, pana generálmajora Ing. Ladislava Junga, posléze zazněla slova uznání a osobního poděkování panu plukovníku Andráškovi, který stál v čele 53. pluku průzkumu a elektronického boje od roku 2019 až po současnost. K poděkování, uznání kvalitní práce, spolupráce a vřelých vztahů se také připojili i nový velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje, pan plukovník gšt. Ing. Petr Molinský, primátor statutárního města Opavy, pan Ing. Tomáš Navrátil, ředitel městské policie Opava, pan Mgr. Jiří Klein a ředitel věznice v Opavě, pan plukovník Mgr. Ivo Turok. Poslední jmenovaní udělili odcházejícímu veliteli za vstřícnost a spolupráci čestnou medaili.

Než závěrem zazněla státní hymna a byla odnesena státní vlajka, vystoupil s požehnáním pro nově nastupujícího velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje kaplan pluku, pan kpt. Mgr. Kamil Vícha.

Plukovník gšt. Ing. Pavel Andráško, MSS.
Plukovník Andráško zahájil vojenskou kariéru jako posluchač Vojenské vysoké školy Pozemního vojska v roce 1988. Od roku 1991 si jako příslušník 3. průzkumného praporu, 2. či 115. praporu hloubkového průzkumu a 102. průzkumného praporu prošel od základních velitelských i štábních funkcí až po velitele praporu. Právě od roku 2003 se začíná zapisovat do historie současného 102. průzkumného praporu, kterému mezi lety 2008 – 2010 velel. Od roku 2011 je jeho jméno spjato s tehdy 53. brigádou průzkumu a elektronického boje, kde byl zařazen na služební místo zástupce velitele brigády. Z této pozice byl v roce 2016 vyslán na zahraniční pracoviště v Bruselu. Po svém návratu v roce 2019 byl zařazen na současné služební místo – velitel 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Za dobu své dosavadní služby se účastnil množství tuzemských, ale i zahraničních odborných a kvalifikačních kurzů např. ve Spojených státech, Norsku nebo Německu. Jeho kariéra byla taktéž provázána účastí v zahraničních operacích a to na území Bosny a Hercegoviny, Kosova a také Afghánistánu.

Plukovník gšt. Ing. Petr Molinský
Plukovník Molinský byl přijat do služebního poměru v roce 1996 jako velitel průzkumné čety u 7. průzkumného praporu. Jako příslušník tohoto praporu prošel od základních velitelských funkcí až po funkci velitele roty. V letech 2003 – 2004 byl důstojníkem 601. skupiny speciálních sil, přičemž od roku 2004 se jeho jméno taktéž začíná pojit se současným 102. průzkumným praporem, kde působil jako velitel těžké průzkumné roty. Od roku 2008 až do roku 2014 prošel velitelskými i štábními funkcemi na Velitelství společných sil, 102. průzkumném praporu a na ministerstvu obrany. V roce 2014 byl vyslán na zahraniční pracoviště v rámci operačního velitelství NATO v nizozemském Brunssumu. Po svém návratu v roce 2017 byl zařazen na služební místo náčelníka oddělení plánování a následně na služební místo náčelníka zpravodajského odboru Velitelství pozemních sil. I jeho kariéra byla provázána účastí v zahraničních operacích a to na území Bosny a Hercegoviny, Kosova a opakovaně v Afghánistánu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: rtm. Bc. David Herber, 53. pluk průzkumu a elektronického boje Opava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.