MENU

VZLÚ zapojen do projektu Cesta pro mladé

Od roku 2017 je VZLÚ zapojen do projektu Cesta pro mladé. Projekt je realizována ve Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkové organizaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a je financován pomocí evropských fondů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt poběží až do 31. března 2020 a propojuje studenty a firmy. Jejím prostřednictvím získá student praxi v oboru a organizace má možnost si studenta vyzkoušet, navázat spolupráci, která může přejít následně i do pracovního poměru. Firmě jsou uhrazeny náklady spojené s vedením stáže dotyčného studenta.

VZLÚ v tomto novém projektu již přijal jednoho studenta do útvaru Motory a ukazuje se, že tento způsob stáží je plně funkční. Další možná stáž je aktuálně v nabídce VZLÚ a v roce 2018 se očekává rozšiřování nabídky těchto stáží ve VZLÚ.

Více o projektu naleznete na webu Cesta pro mladé.

Text: Výzkumný a zkušební letecký ústav /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.