MENU

Finanční výsledky Emirates Group za pololetí

Emirates Group oznámila výsledky za první polovinu finančního roku 2017–18. Skupina ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenala stabilní růst výnosů a oživení ziskovosti, a to i přes pokračující tlak na snižování marží, růst cen ropy a další výzvy, jimž jsou letecký průmysl a cestovní ruch vystaveny.

Příjmy skupiny Emirates Group za prvních šest měsíců finančního roku 2017–18 dosáhly celkem 13,5 miliardy USD (49,4 miliardy AED), což představuje nárůst o 6 % z 12,7 miliardy USD (46,5 miliardy AED) za stejné období loňského roku.

Po poklesu ve stejném období loňského roku došlo k oživeníziskovosti a skupina za první půlrok 2017–18 vykázala čistý zisk ve výši 631 milionů USD (2,3 miliardy AED), což představuje nárůst o 77 %. Tento výsledekodráží iniciativy provedené za účelem optimalizace kapacity a zefektivnění napříč celou společností, stabilní obchodní růst apříznivější měnovou situaci oproti stejnému období loňského roku.

Hotovostskupiny dosahovala k 30. září 2017 výše 5,2 miliardy USD (18,9 miliard AED) a 31. března 2017 5,2 miliardy USD (19,1 miliard AED).

Jeho Veličenstvo šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Group, uvedl: „Velké zásluhy na našich výsledcích za první polovinu 2017-18 mají naši talentovaní zaměstnanci, kteří usilovali o zlepšení našich obchodních výsledků a postavili se k řešení našich výzev bez dopadu na kvalitu a služby.“

Dále dodal: „Naše marže nadále čelí silnému tlaku na snižování cen na základě přibývající konkurence, ceny ropy rostou a v mnoha částech světa panuje ekonomická či politická nejistota. Skupina přesto zlepšila výnosy i zisk. To hovoří o síle našeho obchodního modelu a schopnostech našich lidí.“

„Zmírnění silného kurzu amerického dolaru vůči ostatním hlavním měnám nám pomohlo dosáhnout ziskovosti. Přínos vidíme také v řadě iniciativ, které jsme uplatňovali napříč společností, abychom zvýšili naše schopnosti a efektivitu za využití nových technologií a způsobů práce. Budeme i nadále pečlivě sledovat náklady a zároveň investovat do růstu našeho podnikání. Zákazníkům budeme poskytovat produkty a služby světové úrovně,“ shrnul předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Group.

Během uplynulých šesti měsíců došlo ve srovnání se stavem k 31. březnu 2017 k poklesu počtu zaměstnanců skupiny o 3 % – ze 105 746 na 102 669. To bylo zapříčiněno přirozeným úbytkem zaměstnanců spolu s pomalejším tempem náboru, jelikož souběžně byly pro různé pracovní procesy adaptovány nové technologie a docházelo k zefektivňování postupů a přerozdělování zdrojů.

Text a foto: Emirates /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.