MENU

Vojenskí hasiči vzdušných síl cvičili na Lešti

V dňoch 12. až 16. júna 2023 sa v priestoroch CV Lešť uskutočnilo cvičenie príslušníkov vojenských hasičských jednotiek VzS OS SR. Cvičenia sa zúčastnili príslušníci vojenských letísk zo Sliača, Prešova, Kuchyne a 2. brigády VzS Zvolen.

Hlavné úsilie výcviku bolo zamerané na precvičenie zručností, ktoré získali novoprijatí príslušníci na základnom hasičskom kurze. Cvičenie spočívalo v preverení zručností pri rozvinutí hadicového vedenia, ktoré sa využíva pri zásahu na veľké vzdialenosti, kde nie je možný prístup hasičskej techniky. Ďalším preverením zručností bola likvidácia požiaru viacpodlažnej budovy. Tretí deň bol zameraný na zásah pri dopravnej nehode osobného automobilu na železničnom priecestí a záchrane osôb pri páde leteckej techniky do zastavanej oblasti. Z dôvodu prípravy príslušníkov do CFR modulu v súlade s CS 2021 bol vykonaný rýchly zásah na hasenie leteckej techniky postupom, ktorým hasiči zasahovali na leteckú techniku počas kurzu v Španielskom výcvikovom centre Gijón, Jovelanos v mesiaci apríl.

Cvičiaci si mali možnosť precvičiť aj manipuláciu z hydraulickým vyslobodzovacím zariadením priamo na automobilovej technike samostatne aj v zásahu. Počas celého týždňa mal každý príslušník dostatok možností a priestoru na poriadne precvičenie každej zručnosti, ktorá je potrebná na plnenie úloh jednotky VHJ.

Vykonanie cvičenia príslušníkov VHJ VzS OS SR s vyšším počtom cvičiacich a náročnosťou riešenia rôznych situácií, bude možné po dodaní hasičskej techniky, ktorá je v procese obstarávania.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ján Leško /r
Foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.