MENU

Letiště Karlovy Vary získalo osvědčení

o provozní způsobilosti dle evropských předpisů


Dne 15. prosince 2017 získalo veřejné mezinárodní letiště Karlovy Vary rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví ČR (ÚCL) Osvědčení o provozní způsobilosti dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 216/2008 a č. 1108/2009 a Nařízení Komise EU č. 139/2014.

Letiště Karlovy Vary se tak zařadilo spolu s letišti v Praze, Brně, Ostravě a Pardubicích mezi pět českých mezinárodních letišť, která splňují nové evropské normy.

Na základě získaného certifikátu může společnost Letiště Karlovy Vary s.r.o. i po 1. 1. 2018 nadále provozovat letiště, nyní však již dle jednotných evropských předpisů, dozorovaných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví EASA a Úřadem pro civilní letectví ČR.

„Jsem rád, že se letišti podařilo splnit přísné podmínky a získat potřebné osvědčení, které je pro letecké společnosti, cestující i další uživatele letiště jasnou zárukou toho, že infrastruktura letiště a veškeré provozní postupy a činnosti jsou prováděny v souladu s evropskou legislativou a dosahují vysoké bezpečnostní úrovně,“ uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Martin Hurajčík.

Osvědčení o provozní způsobilosti dle požadavků EASA musela do konce roku 2017 získat všechna veřejná letiště ležící na území Evropské unie, která slouží obchodní letecké dopravě a na nichž je provoz zajišťován pomocí postupů pro přístrojové přiblížení, která mají dráhu se zpevněným povrchem o délce 800 m a více a která odbaví ročně více než 10 tisíc cestujících.

„Předáním certifikátu byly završeny téměř dva roky trvající přípravné práce, zahrnující realizaci stavebních úprav, zpracování nové dokumentace překážkových ploch, letištní příručky s postupy pro personál a vypořádání všech nálezů dle požadavků předpisového rámce EASA. Oceňuji vysokou profesionalitu personálu našeho letiště, který se podílel na celém procesu, zejména pak bych chtěl touto cestou poděkovat panu Petru Dulavovi, manažerovi bezpečnosti a kvality, za perfektní práci ve prospěch letiště,“ zhodnotil práci zaměstnanců letiště jeho ředitel Václav Černý.

Udělením Osvědčení však práce na zajišťování bezpečného provozu letiště nekončí, protože součástí rozhodnutí je rovněž několik výjimek z některých požadavků příslušných nařízení, které letiště v současné době zcela nebo částečně nesplňuje. Pro tyto výjimky byly zpracovány nezbytné bezpečnostní analýzy a stanovena potřebná preventivní a nápravná opatření k zajištění bezpečného provozu letiště. Převážná většina z těchto výjimek pak bude postupně odstraňována dle stanovených termínů v rámci jednotlivých investičních akcí (například instalace jednoduché světelné přibližovací soustavy pro dráhu 11) nebo v rámci projektu na prodloužení a rozšíření dráhy 11/29 s cílem plnění stanovených předpisových požadavků a trvalého zajištění vysoké úrovně provozní bezpečnosti letiště v následujících létech.

Text: Letiště Karlovy Vary /r
Foto: Jan Slezák

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.