MENU

Úspěšné ukončení projektu ESPOSA

Mezinárodní projekt ESPOSA, v rámci kterého byla česká společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. jediným koordinátorem, absolvoval k červnu loňského roku celkem 56 měsíců z 56 plánovaných. Projekt dosáhl většiny cílů s relativně malými odchylkami od původního plánu.

V rámci projektových aktivit PBS byly v projektu řešeny oblasti:

1. Podpůrné činnosti pro další vývoj motorů
–          ověřeno modelování výkonových charakteristik motoru v programu GSP
–          alternativní návrh spalovacích komor – verifikováno měřením
–          jednoduchý chlazený turbínový rozvaděč – verifikován měřením
–          obrábění titanových kompresorových kol – proces obrábění zlepšen, úspory prokázány
–          optimalizace licích procesů – dosaženo získání jemné makrostruktury povrchu odlitků oběžných a rozváděcích kol
vyrobených ze standartního materiálu INC713LC a z nového materiálu MAR-M 247, získána nová statistická materiálová data –          odměřena dynamika celého motoru v zástavbě
–          proveden návrh modifikací ozubených kol a proveden předběžný návrh reduktoru s osou výstupu nad osou motoru

2. Dvoukanálový řídicí systém
V rámci těchto aktivit PBS spolupracovala s firmou UNIS. Byl učiněn krok v řešení dvoukanálového provedení řídicího systému (ŘS) pro motory PBS – zajištěn předběžný návrh systému vč. úvodních zkoušek řídící elektroniky.

3. Zkoušky motorů
Proběhly dlouhodobé zkoušky turbovrtulového motoru TP100 na zkušebně PBS – absolvováno asi 2500 hodin, tímto byl potvrzen požadovaný resurs motoru. Dále proběhly zkoušky motoru v barokomoře CIAM – potvrzeny výkonové parametry hřídelového motoru TP/TS100 v celé provozní obálce.

4. Zástavby motorů
– ILOT / I-31T Manager – vrtulová aplikace v tažné verzi, motor zastavěn, probíhala letová ověření (cca 15 hodin)
– Margański & Mysłowski / EM-11C Orka – vrtulová aplikace v tlačné dvoumotorové verzi, motory zastavěny, probíhala letová měření (cca 130 hodin na dvou motorech)
– Winner Helico / B250 – vrtulníková aplikace, motor zastavěn, zkoušky probíhají
– IRI / T-250 – vrtulníková aplikace, motor zastavěn, proběhlo pozemní ověření

(PBS VB/KuJ)

Foto: PBS Velká Bíteš

Článek o projektu ESPOSA jsme přinesli v časopisu L+K 11/2015, jehož obsah naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.