MENU

Unikátní spolupráce mezi GE Aviation a ČVUT

posouvá ČR směrem ke špičce


Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru povede k rozvoji leteckého průmyslu v České republice a upevní postavení ČVUT v oblasti Průmyslu 4.0. Díky spojení speciálního softwaru GE a technického know-how ČVUT budou moci studenti v reálném čase zpracovávat terabyty dat z provozu a testování turbovrtulového motoru a porovnávat je s teoretickým modelem.

Společnost GE Aviation podepsala dohodu o spolupráci s ČVUT, která umožní Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu založeného na Fakultě strojní získat znalosti a digitální modely – dvojčata moderních turbovrtulových motorů pro výzkum individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby letadlových motorů. ČVUT, které tímto získává příležitost, aby při výzkumu výrobních technologií budoucnosti zdokonalilo vzdělávání svých studentů, je vůbec první vysokou školou v regionu střední a východní Evropy, kterou si GE pro takto úzkou spolupráci vybrala.

„Je to skvělý projekt, který propojuje vysoké školství s průmyslem. Spolupráce přinese rozvoj letectví a kosmických technologií a dojde i k propojení s postupy Průmyslu 4.0. Jsem rád, že je hned od vzniku partnerství smluvně zajištěna udržitelnost projektu ze strany firmy GE Aviation. Financování je zásadní věc,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

V rámci dohody o spolupráci GE Aviation pomůže ČVUT s budováním a provozem nové infrastruktury pozemních a leteckých zkušeben. ČVUT tím posílí svoji experimentální kapacitu a lepší schopnost vyhodnocovat shromážděné poznatky s využitím Predixu, unikátního softwaru GE. Univerzita bude kooperovat s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLU) a českým leteckým podnikem Orbis Avia v Hradci Králové.

„Jsem velmi rád, že to bude právě ČVUT, která se bude moci jako první vysoká škola na kontinentu zapojit do Predixu a stát se tak hybnou silou, pokud jde o naši společnou snahu o posunutí Evropy na novou úroveň produktivity,” zdůrazňuje Peter Stračár, prezident GE Europe.

„Spolupráce ČVUT a GE Aviation se odrazí nejenom ve výsledcích výzkumu, ale s jistotou nabídne našim studentům i šanci, aby se aktivně zapojili do velmi zajímavých aktivit, které povýší jejich dosavadní studijní zážitky na zcela nový stupeň,“ předpokládá rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Důležitost této dohody potvrzují i slova amerického ambasadora v České republice, Stephena Kinga: “Každý den vidíme výsledky našeho pevného ekonomického partnerství v pokračujícím odhodlání amerických firem investovat do české ekonomiky, univerzit a lidí. GE Aviation je příkladem toho nejlepšího, co Amerika nabízí. GE prostřednictvím výzkumu a výroby s vysokou přidanou hodnotou investuje do slibné budoucnosti Čechů i Američanů.”

Odborníkům a studentům bakalářského, inženýrského a doktorského programu umožní GE přístup do své softwarové platformy Predix. Jde o celosvětově ojedinělou průmyslovou bázi na rozhraní cloudového úložiště. GE Aviation univerzitě poskytne školení a předá potřebné znalosti související s konstrukcí turbovrtulových motorů a jejich digitálním modelováním. Studenti budou shromažďovat a analyzovat tzv. big data na základě výstupů z provozu a testování motorů. Získané poznatky poslouží k včasné identifikaci potenciálních servisních zásahů ještě předtím, než nastanou. To umožní nastavení správného způsobu údržby a optimalizaci celkových nákladů na chod motorů. Na základě analýzy dat vyvinou z modelu digitální systém pro sledování provozu motorů. Kromě zajímavé práce pro své vývojáře získá ČVUT zároveň šanci, aby vedlo studenty k zájmu o letecký trh na špičkové technologické úrovni. Ze synergií GE a ČVUT může profitovat celý český letecký průmysl a celková konkurenceschopnost domácí ekonomiky.

O velmi důležitém historickém okamžiku hovoří rovněž děkan strojní fakulty ČVUT Michael Valášek. „Máme možnost provázat prvotřídní průmyslovou expertizu s naší univerzitní bází a vytvořit skutečně konkurenceschopné kapacity a dovednosti. Povede to k dalšímu rozvoji leteckého průmyslu v České republice. A už dnes pozoruji více než dvojnásobný nárůst zájmu studentů o výuku konstrukce leteckých motorů,“ dodává.

„Je to poprvé, co bude mít GE Aviation spolupráci s univerzitou na takové úrovni. Věřím, že jde o exkluzivní příležitost pro celou leteckou branži v České republice. Vytváříme zde ojedinělou infrastrukturu pro společný vývoj a výzkum,“ říká k dohodě s ČVUT programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák.

ČVUT, které otevírá nový studijní program zaměřený na letectví a vesmír, chce vzdělat ročně zhruba 50 absolventů. Jeho součástí budou high-tech letecké poznatky, jež vzejdou ze spolupráce s GE Aviation.

O aktivitách v turbovrtulovém segmentu GE Aviation v České republice přinášíme článek v aktuálním vydání L+K 2/2018, které je nyní v prodeji.

Text a foto: GE Aviation Czech /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.