MENU

Exkurzia budúcich polytechnikov v Prešove

Príslušníci vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána Ambruša plnia počas celého roka veľké množstvo úloh. Medzi tie najhlavnejšie patria obrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky, priama podpora pozemných jednotiek, zabezpečenie leteckého výcviku so zameraním na letové úlohy doma a v zahraničí, zabezpečenie leteckej pátracej záchrannej služby a pozemnej pátracej záchrannej služby, ktorá je v neustálej 24-hodinovej pohotovosti každý deň či spolupráca s jednotkami Integrovaného záchranného systému pri eliminácii nevojenských a zmiešaných ohrození vrátane odstraňovania následkov spôsobených živelnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, a s tým spojená záchrana osôb a majetku.

Napriek plneniu tejto širokej škály úloh si prešovskí letci nechávajú priestor aj na prezentáciu svojho povolania pred očami verejnosti. Túto možnosť využili aj študenti Strednej priemyselnej školy Košice, ktorí navštívili vrtuľníkové krídlo Prešov dňa 11. januára 2017. Prvú tohtoročnú exkurziu privítal aj veliteľ útvaru plukovník Róbert Tóth.

Napriek mrazivému počasiu si stredoškoláci nenechali újsť možnosť obzrieť si zblízka v súčasnosti už historický exponát vrtuľníka Mi-24 neďaleko vstupu do kasárni. Keďže žiaci študujú odbor polytechnika so zameraním „pilot / mechanik“, priestory krídla navštívili v rámci praktickej výučby. Preto najzaujímavejšou časťou programu, ktorý sme si pre nich pripravili, bola návšteva hangára, v ktorom príslušníci technickej letky opráv a predpísaných prác vykonávajú na vrtuľníkoch potrebné servisné úkony nutné pre zabezpečenie letovej činnosti. Študenti si mohli počas odborného výkladu vojakov obzrieť vrtuľník Mi-17M zvonku i zvnútra. Technickí špecialisti im vysvetlili presný postup štartovania vrtuľníka, komunikáciu medzi pilotom a vežou riadenia, či princíp fungovania rotorov a letu vrtuľníka. Ďalšou časťou programu bola návšteva priestorov Vojenskej hasičskej jednotky Prešov. Tam už na exkurziu čakala ukážka materiálno – technického vybavenia a kolesovej techniky. V rámci odborného výkladu im bol vysvetlený aj princíp spolupráce medzi hasičom a pilotom počas hasenia požiarov pomocou bambi vaku a pri záchrane ľudských životov. Posledným bodom praktického vyučovania bola ukážka priestorov Simulátora Mi-17 MODER, ktorý slúži k výcviku lietajúceho personálu. Študenti tak dostali možnosť vyskúšať si v simulácii, aké je to byť pilotom vojenského vrtuľníka.

V rámci exkurzie sme sa študentom snažili priblížiť ich budúce povolanie. Maturanti odchádzali z areálu vrtuľníkového krídla plní zážitkov, s prísľubom, že mnohí z nich sa budú chcieť stať našimi kolegami.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: npor. Daniel Nehila, Vrtuľníkové krídlo Jána Ambruša Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.