Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Hluk z leteckého provozu

Proč a jakým způsobem je měřen i omezován


Pražské ruzyňské letiště, provozované akciovou společností Letiště Praha, je největším vzdušným přístavem v České republice, a v roce 2017 dosáhlo rekordu více než 15 milionů odbavených cestujících. Jejich rostoucí počet neznamená nutně nárůst počtu letadel, jelikož dopravci jsou aktivně motivováni k navyšování kapacit v rámci stávajících frekvencí. Díky tomu letiště ani v loňském roce nedosáhlo počtu leteckých pohybů z předkrizového roku 2008. Veškerý provoz spojený s fungováním letiště i přesto produkuje hluk, který je okolím vnímán jako nejvíce negativní vliv leteckého provozu. Letiště Praha proto v rámci organizační jednotky Ochrany životního prostředí zaměstnává tým specialistů, kteří se právě tématu hluku z leteckého provozu podrobně věnují.

Pro provoz jakéhokoliv podniku, v tomto případě letiště, jsou pro jeho existenci a další rozvoj vždy důležité dobré vztahy se „sousedy“, tedy zejména obyvateli okolních obcí. Jelikož je pražské ruzyňské letiště moderní a stále se rozvíjející podnik, snaží se téma hluku z leteckého provozu zodpovědně řešit dle nejnovějších trendů. Řídí se proto také hlukovou strategií Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Ta je založena na konceptu vyváženého přístupu k regulaci hluku letadel, který spočívá v dosažení maximálních environmentálních benefitů při ekonomicky efektivním řešení. V praxi to znamená, že se Letiště Praha při splnění směrnic a nařízení Evropské unie a požadavků českých úřadů snaží najít nejoptimálnější řešení pro snížení emisí hluku i s ohledem na zvyšující se letecký provoz.

Přístup k tématu hluku je postaven na čtyřech pilířích, tedy omezení hluku u zdroje, územní plánování a řízení, protihluková provozní opatření a provozní omezení. Všechny uvedené pilíře spolu v mnoha bodech souvisejí a vzájemně se prolínají. K nim lze ještě připojit dvě nové disciplíny, a to komunikaci a spolupráci s veřejností a hodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví v rámci posuzování významných rozvojových záměrů, jež reflektují nejnovější výzkumy Světové zdravotnické organizace (WHO).

Text: Jiří Kučírek
Foto: autor, Letiště Praha

Více se dočtete v časopisu Letectví+kosmonautika 2/2018, který vyšel 7. 2. 2018.

Obsah L+K 2/2018 naleznete – ZDE.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.