MENU

Zhromaždenie veliteľa dk Kuchyňa

V piatok 17. marca sa v priestoroch letiskového klubu Dopravného krídla (dk) Kuchyňa uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa dopravného krídla.

Po úvodnom príhovore veliteľa plukovníka Petra Prokopa pokračovalo zhromaždenie blokom prednášok, ktorých cieľom bolo podrobnejšie rozobrať škodové udalosti a vykonať rozbor bezpečnosti letov za uplynulý výcvikový rok.

Významnou témou bola oboznámenie prítomných so získanými skúsenosťami pri prechode na novú leteckú platformu C-27J Spartan, kde mali možnosť sa vyjadriť hlavný inžinier a veliteľ dopravnej letky.

Následne plukovník Peter Prokop vykonal za prítomnosti veliteľa Vzdušných síl OS SR generálmajora Ľubomíra Svobodu vyhodnotenie výcvikového roka 2017, kde poukázal na klady, nedostatky, ale aj na náročnosť plnených úloh, ktoré sú neraz limitované zdrojmi. Na záver veliteľ poďakoval za vykonanú prácu všetkým príslušníkom útvaru a vyjadril presvedčenie, že z nastaveného trendu kvalitného plnenia úloh nepoľavíme. Po skončení vyhodnotenia veliteľ vzdušných síl pri príležitosti 25. výročia vzniku Ozbrojených síl SR odovzdal vybraným príslušníkom útvaru pamätné medaile.

Na záver zhromaždenia bola vykonaná praktická ukážka, kde mali účastníci veliteľského zhromaždenia možnosť zahliadnuť nové stredné vojenské dopravné lietadlo C-27J Spartan. Príslušníci lietajúceho personálu oboznámili funkcionárov útvaru s možnosťami lietadla, o ktorých sa následne intenzívne diskutovalo.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: por. Katarína Petráková /r
Foto: rtm. Rudolf Piroha, Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.