MENU

Plánovacia konferencia k cvičeniu Air Shield 2018

V dňoch 29. a 30. mája 2018 sa v priestoroch Veliteľstva Vzdušných síl OS SR Zvolen za prítomnosti hlavných funkcionárov VVzS OS SR, pozvaných hostí a zástupcov útvarov VzS OS SR uskutočnila Hlavná plánovacia konferencia k cvičeniu Air Shield 2018.

Hlavnými cieľmi konferencie bolo zhodnotenie prípravy plánu cvičenia, potvrdenie štruktúr cvičiacich, hodnotiteľov a riadiacich cvičenia, implementácie KIS a systémov C2 a v neposlednom rade logistické zabezpečenie cvičenia.

Po privítaní hostí riadiacim zamestnania, a to zástupcom veliteľa VzS OS SR brigádnym generálom Miroslavom Lorincom, podplukovník Ondrej Boroš predstavil program konferencie. Následne účastníci pracovali vo vytvorených syndikátoch na naplnení určených cieľov. Syndikáty boli určené k potvrdeniu systému riadenia cvičenia, zberu a potvrdeniu požiadaviek na RLS, CIS, jednotlivé súčasti scenára, prípravu MEL/MIL (SYNADEX, LIVEX) a procesu hodnotenia cvičenia.

Súčasťou práce syndikátov bolo v priebehu konferencie vykonanie rekognoskácie priestorov cvičenia v priestoroch Kasární SNP Zvolen. Na záver konferencie boli prezentované výsledky práce jednotlivých syndikátov a vydané pokyny k dopracovaniu plánu vykonania cvičenia (EXPLAN AIR SHIELD 2018) a k príprave záverečnej koordinačnej konferencie pre cvičenie Air Shield 2018.

Cvičenie Air Shield 2018 predstavuje hlavnú výcvikovú aktivitu VzS OS SR na precvičenie, zvýšenie a upevnenie profesionálnych schopností a odborných zručností veliteľov, štábov a jednotiek. Príprava cvičenia je organizovaná v súlade s BI-SC CT&ED 075-003, v ktorom za podpory Joint Exercise Management Module bude formou živej a syntetickej rozohry precvičené vedenie protivzdušných operácií v spoločnom operačnom prostredí na operačnej a taktickej úrovni. Samotné cvičenie vykonávané na celom území SR bude riadené distribuovane z miesta riadenia cvičenia (EXCON) vytvoreného v priestoroch veliteľstva VzS OS SR vo Zvolene za podpory nasaditeľných komunikačných a informačných systémov – MOKYS a topografickej podpory vyčlenenej v prospech cvičenia od Topografického ústavu z Banskej Bystrice.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: pplk. Ondrej Boroš /r
Foto: rtn. Miroslava Indrová, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.