MENU

Zvolen předseda představenstva Letiště Praha

Ve společnosti Letiště Praha, a. s., dochází ke změně stanov společnosti Letiště Praha, kterou se mění počet jejích členů ze současných tří na čtyři. Stávající tři členové představenstva zůstávají jeho součástí, nově byl valnou hromadou jmenován Václav Řehoř, dosavadní předseda představenstva Českého Aeroholdingu.

Členové představenstva v novém složení zároveň zvolili Václava Řehoře předsedou a dosavadního předsedu Jiřího Krause místopředsedou představenstva. Změna je logickým krokem, který potvrzuje klíčové postavení Letiště Praha ve skupině Český Aeroholding. Václav Řehoř se již z pohledu akcionáře podílel na přípravě strategického rozvoje letiště a nyní se bude podílet na jeho realizaci. Volbu Václava Řehoře a změnu organizačního řádu včera schválil Úřad pro civilní letectví s účinností od 1. února 2017.

Václav Řehoř, dosavadní předseda představenstva Českého Aeroholdingu se tak od začátku února 2017 stává zároveň předsedou představenstva Letiště Praha, a. s. Jedná se o logickou změnu a další posílení faktu, že provozně Český Aeroholding a Letiště Praha fungují jako jedna společnost již od odchodu Českých aerolinií ze skupiny Český Aeroholding. Zároveň tento krok předchází formálnímu dokončení fúze Letiště Praha a Českého Aeroholdingu, které je již připraveno a jeho formální dokončení se předpokládá v průběhu roku 2017. Průběžně však probíhá příprava na tuto změnu, jejíž součástí je i jednotné řízení obou společností a přechod zaměstnanců do Letiště Praha, a. s. v rámci fúze. Příchod Václava Řehoře do představenstva Letiště Praha je dalším krokem v naplňování tohoto záměru a odpovídá skutečnosti, že Letiště Praha je hlavním a klíčovým aktivem skupiny Český Aeroholding.

„Tyto kroky zapadají do našeho záměru připravené fúze a odpovídají potřebě jednotného řízení důležitých strategických procesů Letiště Praha. V roli předsedy představenstva Českého Aeroholdingu mi již nyní zabírá agenda Letiště Praha naprostou většinu času. Na úrovni Českého Aeroholdingu jsem se podílel na přípravě dlouhodobé strategie letiště, která již vyústila v řadu konkrétních koncepcí. Považuji za naprosto správné a logické, že svou přítomností ve statutárním orgánu Letiště Praha k tomuto strategickému řízení přidám i svoji manažerskou odpovědnost za další rozvoj letiště a jeho každodenního řízení,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Českého Aeroholdingu, a dodal: „Faktem je, že Letiště Praha a Český Aeroholding už jako jedna firma fungují. Provozní synergie jsme již v podstatě naplnili, jednotné vedení se mým příchodem do představenstva společnosti pouze potvrzuje. Zároveň už bylo dosaženo zefektivnění fungování, které můžeme vyjádřit finanční úsporou 70 mil. Kč na roční bázi. Nyní nás čeká realizace dlouhodobé strategie letiště, na které jsme pracovali, a dokončení fúze, které zatím brání externí majetkové převody.“

Zároveň se tímto rozšíří počet členů představenstva Letiště Praha z dosavadních tří na čtyři. Stávající tři členové zůstávají součástí nového představenstva a budou zastávat následující funkce s novým rozdělením odpovědností:

Nové složení představenstva Letiště Praha a odpovědnosti jednotlivých členů:

Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA (předseda) – bude odpovědný za oblast leteckého obchodu, ekonomiky, řízení kvality a safety procesů, interní audit a kontrolu kvality bezpečnosti.

Ing. Jiří Kraus (místopředseda) – bude odpovědný za letecký provoz, správu majetku a technologií, životní prostředí, autoprovoz, LPH a údržbu ploch.

Ing. Milan Špaček (člen) – bude odpovědný za oblast bezpečnosti, konkrétně za strategie a správu bezpečnosti, hasičský záchranný sbor, ostrahu letiště, bezpečnostní kontrolu a informační bezpečnost.

Ing. Jiří Petržilka (člen) – bude i nadále odpovídat za komerční aktivity společnosti, rozvoj produktu a služeb a konkrétní služby jako jsou stravování, parkování a letištní salonky.

Organizační struktura a odpovědnosti Českého Aeroholdingu, a.s., zůstávají beze změny.

(LP/red)

Foto: Český Aeroholding

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.