MENU

Veliteľ Vzdušných síl OS SR sa zúčastnil

na sympóziu lídrov vzdušných síl krajín NATO


Dňa 3. júla 2018 sa veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Ľubomír Svoboda spolu so štábnym nadrotmajstrom Petrom Kukom, veliacim poddôstojníkom vzdušných síl, zúčastnil sympózia veliteľov vzdušných síl členských krajín NATO.

Na sympóziu, ktoré sa konalo v priestoroch Allied Air Command, AIRCOM HQ na leteckej základni v Ramsteine, participovali lídri z 27 krajín NATO a 4 prizvaných krajín.

Generál Tod D. Wolters, veliteľ Allied Air Command (AIRCOM), po privítaní vedúcich predstaviteľov a hostí predstavil svoj pohľad na súčasné bezpečnostné prostredie a strategický posun NATO. „Podpora vzdušných síl z celej Aliancie poskytuje dôveryhodnú odradzujúcu a obrannú pozíciu, je rozhodujúca pri napĺňaní požadovaných cieľov NATO a súčasne poskytuje kľúčové prostriedky na obranu spoločných síl,“ povedal generál Wolters. Po aktualizácii strategického kontextu generálom Woltersom, hlavné témy sympózia zahŕňali „Jedinečný prínos leteckej sily pre úspech NATO“, „Výzvy k poskytovaniu leteckých spôsobilostí“, „Cesta vpred“ a „Aktualizácia integrácie moderných stíhacích lietadiel v NATO“.

Vo finálnej časti konferencie bol priestor na diskusiu, kde sa velitelia vzdušných síl vyjadrili k priebehu sympózia.

Počas konferencie veliteľov vzdušných síl súčasne prebiehali aj rozhovory veliacich poddôstojníkov vzdušných síl krajín NATO, kde hlavnými témami boli stabilizácia špecialistov v leteckých odbornostiach a aktuálne možnosti kariérnych kurzov pre poddôstojníkov krajín NATO poskytované inštitúciou „Inter European Air force Academy“.

Text: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r
Foto: NATO

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.