MENU

VZLÚ rozšířil účast v JTI Clean Sky 2

V rámci třetí a čtvrté výzvy Clean Sky 2 (tzv. Call for Proposals) se Výzkumnému a zkušebnímu leteckému ústavu (VZLÚ) podařilo získat financování pro tři výzkumné projekty s označením DREAM, LATTE a INAFLOWT.

Projekty DREAM (Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft ) a LATTE (Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator) jsou zaměřeny na vývoj a výrobu kompozitní hybridní konstrukce motorového a rotorového krytu pro vysokorychlostní vrtulník AIRBUS Helicopters vycházející z koncepce X3 dle CS29. Výstupem projektu bude kompozitní letový kus určený pro pozemní a letové zkoušky prototypu. Projekty DREAM a LATTE jsou koordinovány polským Instytut Lotnictwa (ILOT) a kromě VZLÚ je partnerem obou projektů český výrobce leteckých kompozitních dílů společnost LA composite, s.r.o

Projekt INAFLOWT (INnovative Actuation Concepts for Engine/Pylon/Wing Separation FLOw Control) je zaměřen na využití existujících prostředků pro ovlivnění mezní vrstvy (AFC – Active Flow Control) k vytvoření účinnějšího, efektivnějšího a spolehlivějšího prostředku AFC. Vybrané řešení pak bude integrováno do modelu reprezentujícího část křídla s pylonem a motorovou gondolou s velikým obtokovým poměrem. Měření proběhne v ruském aerodynamickém tunelu TSaGI při Reynoldsových číslech blízkých reálným, pro ověření výsledků. Projekt INAFLOWT je koordinován univerzitou Tel Aviv, se kterou VZLÚ rozvíjí vzájemnou spolupráci.

Program společné technologické inciativy JTI Clean Sky 2 je největším programem evropského výzkumu v oblasti letectví, vzniklý v režimu PPP (Public Private Partneship) mezi evropským průmyslem a výzkumnou sférou na jedné straně a Evropskou komisí na straně druhé.  Evropská komise poskytne na období 2015 až 2023 na běh programu Clean Sky 2 dotaci bezmála 1,8 mld. EUR, což je zhruba polovina všech alokovaných prostředků na tento program.

Informace o aktuálně řešených projektech získaných VZLÚ v druhé výzvě CS2 jsou popsány – ZDE.

Video o vrtulníkovém demonstrátoru X3 společnosti Airbus Helicopter nalezněte – ZDE.

Text: Výzkumný a zkušební letecký ústav
Foto: Airbus Helicopters

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.