MENU

Veliteľ VzS OS SR vyhodnotil výcvikový rok 2016

Dňa 21. februára 2017 sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene konalo za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva vzdušných síl, podriadených útvarov a pozvaných hostí veliteľské zhromaždenie veliteľa vzdušných síl, kde generálmajor Miroslav Korba vyhodnotil plnenie úloh vzdušných síl vo výcvikovom roku 2016.

Na veliteľskom zhromaždení sa ako hosť zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim, riaditeľ Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ľubomír Žák, hlavný inšpektor bezpečnosti letov plukovník Ján Salaj, náčelník Odboru podpory vzdušných síl plukovník Adolf Uličný a hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš.

Pred otvorením zhromaždenia veliteľ vzdušných síl odovzdal vecný dar najlepšiemu poddôstojníkovi VzS za výcvikový rok 2016 rotnému Marekovi Kovalíkovi z protilietadlovej raketovej brigády Nitra a odznak najlepší vojak mužstva VzS za výcvikový rok 2016 desiatnikovi Martinovi Uramkinovi z taktického krídla Sliač. Vzápätí veliteľ vzdušných síl udelil vybraným profesionálnym vojakom pamätné medaily veliteľa Vzdušných síl OS SR a odznaky zaslúžilých špecialistov PVO a letectva.

V hlavnom bode programu veliteľ vzdušných síl generálmajor Miroslav Korba pristúpil k vyhodnoteniu plnenia úloh vzdušných síl vo výcvikovom roku 2016, kde okrem iného spomenul: „V roku 2016 plnili Vzdušné sily OS SR zložité a náročné úlohy definované hlavnými plánovacími dokumentmi OS SR. Dôležitou výzvou vyplývajúcou z členstva SR v EÚ bolo historicky po prvý krát naše predsedníctvo v rade EÚ, ktoré nebolo jednorazovým podujatím, ale kontinuálnou sériou významných aktivít počas 6 mesiacov. Jednou z najdôležitejších úloh roku 2016 bola realizácia opatrení stanovených Koncepciou rozvoja vzdušných síl OS SR. Začal sa proces preškolenia pilotov a technikov na vrtuľníky UH-60M Black Hawk v USA. Ďalej prebiehala postupná jazyková príprava vybratého leteckého a technického personálu pre lietadlá SPARTAN a vrtuľníky UH-60M.“

Vzdušné sily OS SR v minulom roku pripravili, vykonali a podieľali sa na mnohých národných a medzinárodných cvičeniach ako Slovak Shield, Modrá Vlna, Tobruq Legacy, Tobruq Arrows, Slovak Hawk Iii, Slovak Warthog A Adriatic Strike 2016.

Na záver svojho vystúpenia vyslovil veliteľ vzdušných síl ďakovné slová: „Dovoľte mi poďakovať Vám, príslušníkom veliteľstva, veliteľom útvarov a požiadať vás o tlmočenie môjho poďakovania všetkým príslušníkom vzdušných síl, za všetko vynaložené úsilie a dosiahnuté výsledky pri plnení úloh výcvikového roku 2016. Chcem vyjadriť svoje poďakovanie za pomoc a spoluprácu pri plnení úloh aj príslušníkom GŠ OS SR a rezortu obrany, s ktorými sme spolupracovali v uplynulom roku.“

Náčelník generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim vo svojom príhovore vyhodnotil rok 2016 ako zložitý – nielen pre vzdušné sily, ale aj celkovo pre ozbrojené sily. Vyslovil poďakovanie za plnenie úloh bez mimoriadnych udalostí a následne vyzdvihol činnosť príslušníkov vzdušných síl pri plnení úloh zabezpečenia nepretržitej ochrany vzdušného priestoru a tiež ocenil odbornú prípravu personálu do operácie UNFICYP.

Po ukončení oficiálnej časti zhromaždenie pokračovalo prednáškami s vojensko-odbornou tematikou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: rtm. Zuzana Mildeová, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.