MENU

100 rokov československého letectva

Letecký zbor československého vojska sa sformoval 30. októbra 1918 v mladej Československej republike vzniknutej krátko pred skončením 1. svetovej vojny. Velil mu česky pilot a bývalý príslušník rakúskouhorského letectva stotník (hodnosť zodpovedala hodnosti kapitána) Jindřich Kostrba. Pri zrode zboru stáli i ďalší letci, ktorí predtým bojovali na frontoch ako letci habsburskej monarchie či ako príslušníci čs. légii.

Pripomeňme si v tej súvislosti, že napríklad už na prelome februára a marca 1918 sa v Kyjeve začal tvoriť 1. čs. letecký a automobilný oddiel pri Československom armádnom zbore v Rusku. A ešte predtým, v roku 1915, lietal ako podporučík v prieskumných eskadrách MF.54 a MFS.99 na západnom a srbskom fronte Milan Rastislav Štefánik, jeden z dôležitých organizátorov česko-slovenských légií a zahraničného odboja počas svetovej vojny, kľúčová osobnosť pri založení ČSR a budúci československý minister vojny.

Keď 28. októbra 1918 vzniklo Československo, na svojom území malo len jedno letisko – v Chebe, kde na konci vojny sídlil rakúsko-uhorský školský letecký útvar. Disponovalo iba jedinou opravovňou lietadiel – pražskými závodmi na lietadlá AL-MA. Sklady v Planej ukrývali iba vyradené lietadlá rakúsko-uhorského letectva. Prvým použiteľným strojom Leteckého zboru bol Hansa Brandenburg B I 276.19, do Prahy s ním priletel z Fischamendu 2. novembra Rudolf Polanecký. Dňa 10. novembra výprava čs. letcov a vojakov pod velením stotníka Jaroslava Rošického obsadila letisko Cheb a zaistila tamojší letecký materiál. Do Prahy tak mohlo odletieť 11 lietadiel a ďalšie prepravili po železnici. Letecký zbor sa začal rozrastať a vznikali aj nové letiská a letecké oddiely. Je jasné, že sa nemôžeme venovať všetkému, čo sa udialo za zhruba prvý polrok existencie mladého čs. vojenského letectva. Pripomeňme si v stručnom prehľade aspoň časť z tých dejinných udalostí, ktoré na území Slovenska navyše súviseli aj s vojnovým konfliktom medzi Maďarskou republikou rád na jednej strane a Československom a Rumunskom na strane druhej.

Text: Ján Begala
Foto: archív L+K a MPS

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018, ktorá vyšla 28. augusta 2018.

Obsah ročenky nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.