MENU

Nová věž v Ostravě

Slavnostní inaugurací 9. června 2016 státní podnik Řízení letového provozu České republiky oficiálně zahájil provoz nového provozního střediska a řídicí věže na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Završil tak svůj program obnovy pracovišť řízení letového provozu na regionálních letištích.

Nová provozní střediska a řídicí věže totiž byly v minulých patnácti létech vybudovány a úspěšně uvedeny do provozu také na letištích v Brně-Tuřanech a Karlových Varech. Potřeba nové ostravské řídicí věže byla vyvolána rostoucím významem mošnovského letiště v dopravní infrastruktuře Moravskoslezského kraje, které jenom v roce 2015 zaznamenalo téměř 22 000 pohybů. První reálné úvahy o výstavbě nové věže přitom na straně Řízení letového provozu ČR proběhly již počátkem tisíciletí. Důležitým faktorem při tomto rozhodování byla skutečnost, že tehdy používaná budova řídicí věže byla v majetku letiště, což velmi komplikovalo jakékoliv úvahy o jejím možném rozvoji a zásadní rekonstrukci. Navíc se jednalo o objekt z poloviny 80. let, který spíše odpovídal standardu vojenského letiště. Nevyhovující bylo i samotné excentrické umístění věže vztažené k vzletové a přistávací dráze – tedy k jednomu prahu VPD byla posunuta výrazně blíže než k druhému, což při délce ostravské dráhy 3500 m nebylo nejvhodnější. Přednost proto dostala výstavba zcela nové věže na vhodném pozemku na letišti.

Po několikaletém vyjednávání bylo v prosinci 2007 podepsáno s Moravskoslezským krajem memorandum, jehož cílem byla společná výstavba moderního integrovaného bezpečnostního centra na ostravském letišti, jež by ve třech hlavních budovách poskytlo odpovídající prostory jak pracovištím řízení letového provozu, policie, hasičů, záchranné služby, tak i vysokoškolskému výcvikovému středisku. V roce 2008 byly zahájeny příslušné projekční práce a vydáno stavební povolení. Bohužel, v roce 2010 byl v rámci přijatých úsporných opatření tento ambiciózní projekt ze strany ministerstva vnitra zastaven.

Potřeba nové řídicí věže ale byla nadále aktuální, a tak Řízení letového provozu ČR opět vstoupilo do jednání s Moravskoslezským krajem, který podniku následně postoupil stavební povolení a umožnil přepracovat projekt centra jen pro výstavbu věže. Ta se nyní nachází na krajském pozemku, nicméně součástí uzavřených dohod je, že bude potřebný pozemek odprodán ŘLP ČR. Naopak kraji bude odprodána vybudovaná veřejná příjezdová komunikace a tím dojde k vypořádání vzájemných vztahů. Pozice věže tedy nakonec zůstala v místě, kde byla původně projektována včetně její výšky. Po přepracování projektu byl tento v září 2011 slavnostně zahájen. Po zpracování projektové dokumentace byl ve veřejné soutěži vybrán generální dodavatel stavby a na podzim 2014 byly zahájeny vlastní stavební práce. Letos v únoru byla stavba zkolaudována a následně byla budova vybavována novou a dílem stěhovanou technologií ze staré věže.

Z hlediska samotného umístění na letišti a technického provedení splňuje nové středisko a řídicí věž, jejímž architektem je Ing. arch. Milan Sýkorský, všechny náročné a pro tento typ objektu nezbytné parametry. Pracoviště řídících letového provozu se nachází v nejvyšším šestém podlaží věže ve výšce 20 metrů. Výška a umístění řídicí věže ve středu vzdálenosti mezi oběma prahy dráhy umožňuje optimální výhled v rozsahu 360° bez překážek viditelnosti na oba prahy vzletové a přistávací dráhy 22/04, včetně výhledu do prostorů konečného přiblížení z obou směrů. Speciální zasklení stanoviště řídicí věže, akustická neprůzvučnost a eliminace sluneční radiace pak vytváří řídícím letového provozu potřebný komfort pro bezchybný výkon funkce. Zvýšené požadavky na optickou pohodu také zajistí nejnižší hodnoty vnitřní i vnější světelné reflexe na tomto provozním stanovišti. Na nejvyšší možné úrovni je také hlasový komunikační systém (VCS) pro spojení země-vzduch a země- -země, který je realizován kompletně na bázi VoIP, a to od mikrofonu řídícího až po anténu radiostanice. Podobně jsou na nejvyšší možné úrovni i prvky požárního zabezpečení, řízení energetické spotřeby budovy, vstupu a pohybu osob a řešení záložních zdrojů elektrické energie, a to v celém objektu nové řídicí věže. K bezproblémovému provoznímu přechodu ze starého stanoviště pak došlo ve 3.00 hodin dne 26. května 2016. Jak během slavnostního otevření poznamenal generální ředitel ŘLP ČR, Jan Klas: „Nové provozní středisko a řídicí věž zajistí poskytování bezpečných, moderních a nákladově efektivních letových provozních služeb na ostravském letišti a současně vytvoří komfortní zázemí pro personál, minimálně na příštích třicet let.“

Již tradičně v objektu sídlí i pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, která má vlastní zabezpečený vchod a její prostory tvoří servrovna, služebna, pozorovatelna i sociální zázemí. Dále se v budově nachází simulátor pro udržování návyků a přezkušování řídicích. Samozřejmostí je technický sál, který poskytuje i dostatečnou rezervu pro budoucí montáž nových systémů či upgrade těch stávajících. V nové budově našli zázemí i administrativní pracovníci a techničtí specialisté včetně dílen, kteří se dříve nacházeli v různých budovách areálu letiště. Celkem tak v novém středisku řízení letového provozu pracuje kolem 46 osob.

Návštěvník mošnovského letiště ale vidí, že na objekt provozního centra a řídicí věže přece jen navazuje další budova, takzvané Integrované výjezdové centrum (IVC), ve které sídlí pod jednou střechou Hasičská záchranná služba Letiště Ostrava a Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje. Nakonec se totiž kraji podařilo získat finanční prostředky z evropských zdrojů, a tak přikročilo k výstavbě centra, byť v menší podobě, než bylo původně plánováno. Stavební práce na centru odstartovaly v prosinci 2014, tedy přibližně ve stejné době jako u budovy řízení letového provozu. Bylo tedy nutné v maximální možné míře koordinovat průběh obou staveb, aby nedošlo k technologické kolizi a oba objekty se podařilo dokončit v požadovaných termínech a kvalitě. I když se na první pohled zdá, že se jedná o jeden souvislý stavební blok, jde o dva zcela samostatné objekty, které odděluje půlmetrová mezera. Budovy tedy mají společnou jen přípojku vody, kanalizace, plynu, elektřiny a odvodnění. Navíc objekt IVC je z velké části umístěn v neveřejné SRA zóně s omezeným pohybem, naopak budova řízení letového provozuj je celá situována ve veřejné části, což usnadňuje její běžný provoz. Ostravské letiště tak v letošním roce získalo kompletně nové zázemí, které snese srovnání s obdobnými zařízeními nejen v Evropě, ale i ve světě.

Text a foto: Jan Čadil

Tento článek a ilustrační obrázky k němu najdete na stranách 14 až 16 časopisu L+K číslo 9/2016.

Do Ostravy vás zavede i další článek na stranách 58-59. V dubnu 2010 totiž zahájilo činnost specializované vrtulníkové simulátorové centrum HTP Ostrava CZ. Od té doby prošly jeho kurzy stovky vojenských pilotů nejen z Česka a Polska, ale také například z Chorvatska, USA či Afghánistánu. V květnu letošního roku ale začalo psát další kapitolu své existence, když se přestěhovalo do nové budovy nacházející se v areálu ostravského letiště… Více již ve zmíněném článku.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.