MENU

Vznik koncernu Smartwings Group a změny v představenstvu Českých aerolinií

Valná hromada akcionářů Českých aerolinií na včerejším zasedání schválila změny v představenstvu společnosti a obměnila dva ze tří členů. Tyto změny jsou součástí kroků vedoucích k naplňování strategie v rámci nově vzniklého koncernu a budování silných obchodních značek Smartwings a ČSA.
Boeing 737 Smartwings a Airbus A319 ČSA (foto: Jiří Kučírek)

Novým členem představenstva ČSA byl zvolen Petr Kudela, finanční ředitel Travel Service. Druhým členem představenstva ČSA byl zvolen Radek Müller, manažer pro pravidelnou leteckou přepravu v Travel Service. Martin Štolba, místopředseda představenstva ČSA, ve své funkci zůstává. Předseda představenstva ČSA bude zvolen na nejbližším zasedání představenstva.

Valná hromada ČSA vzala na vědomí ukončení výkonu funkce dosavadního předsedy představenstva Jozefa Sinčáka, jehož funkční období v představenstvu uplynulo k 24. říjnu. Valná hromada současně vzala na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva ČSA Josefa Adama, jenž na své funkce rezignoval.

Představenstvo společnosti Travel Service v minulých dnech odsouhlasilo v souladu se zákonem o obchodních korporacích vznik koncernu Smartwings Group, jehož součástí jsou obchodní společnosti: Travel Service, a. s., České aerolinie a. s., Travel Service, Kft, Travel Service Polska, Sp. z o. o., Travel Service Slovensko, s. r. o., Travel Service GmbH a T.S. Building, s. r. o., přičemž řídící osobou v rámci tohoto koncernu bude společnost Smartwings, a.s. V rámci letecké přepravy bude koncern využívat dvou obchodních značek Smartwings a ČSA.

Tyto kroky jsou v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie stát se silným a stabilním evropským leteckým dopravcem. Za tímto účelem koncern realizuje modernizaci flotily letadel, buduje další základny pro své lety a otevírá nové linky. Jsme přesvědčeni, že jednotné řízení a koordinace členů koncernu povede k získání silnějšího postavení na trhu letecké přepravy,“ říká Jiří Šimáně, předseda představenstva Travel Service.

V rámci naplnění koncernové strategie Travel Service Group současně zahájila proces směřující ke změně obchodního názvu společnosti a na všech trzích, kde působí, bude používat místo obchodního názvu Travel Service obchodní jméno Smartwings. Pro koncern bude používáno slovní spojení Smartwings Group.

Naším cílem je rozvíjet pravidelnou leteckou dopravu pod značkami Smartwings a ČSA a budeme usilovat o to, aby obě tyto značky byly jasnou volbou pro klienty nejen v ČR, tak i v dalších evropských zemích, kde působíme,“ dodává Roman Vik, člen představenstva Travel Service. Ukončení procesu spojeného se změnou obchodního názvu se předpokládá do konce roku 2018.

Travel Service Group očekává v roce 2018 konsolidované tržby ve výši 28,4 mld. Kč. Flotila Travel Service Group v současné době čítá 60 letadel.

Text: Travel Service /red
Ilustrační foto: Jiří Kučírek

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.