Vyhľadať
Close this search box.

MENU

GSA představila zprávu o přínosech

u příležitosti agenturních Dnů otevřených dveří


Před nadcházejícími Dny otevřených dveří, které se konají v pražském sídle agentury GSA ve dnech 16. a 17. listopadu, uspořádala agentura oficiální prezentaci zprávy o přínosech agentury pro českou ekonomiku, ze které vyplývá, že průměrný roční příspěvek agentury českému hrubému domácímu produktu (HDP) činí přibližně 200 milionů korun.

Kromě přímých nákladů ve výši 200 milionů Kč, ve formě provozních výdajů a výdajů na zaměstnance, přítomnost GSA v Praze také v tuzemsku zvyšuje povědomí o možnostech financování pro malé a střední podniky a univerzity, například skrze program Horizon 2020, do něhož se mohou české firmy stále přihlašovat a GSA je k tomu i aktivně vyzývá.

K dnešnímu dni získalo již 19 českých společností v rámci programů financování výzkumu a vývoje od Evropské komise celkově 2,2 milionu eur. Toto číslo se může ještě zvýšit díky čtvrté vlně výzvy programu Horizon 2020 EGNSS, která byla otevřena 16. října 2018, s rozpočtem 20 milionů eur. Poslední termín pro přihlášení projektů je 5. března 2019.

Dny otevřených dveří
Sídlo Evropské agentury GNSS (GSA) v Praze otevře své brány veřejnosti již čtvrtý rok po sobě a to 16.-17. listopadu 2018. Jedná se již o jejich druhé konání, od doby, kdy GSA převzala řízení provozu evropské globální družicové navigační služby Galileo v roce 2017. Dny otevřených dveří poskytují studentům i široké veřejnosti jedinečnou příležitost získat pohled zevnitř a poznat lidi, kteří za provozem i úspěchy Evropských globálních navigačních satelitních systémů (EGNOS a Galileo, EGNSS) stojí.

Na dnešní tiskové konferenci jsme představili ekonomické přínosy plynoucí z umístění hlavního sídla agentury GSA v Praze. Dny otevřených dveří pro veřejnost slouží k tomu, aby tyto čísla byly veřejnosti vysvětleny. a co nejvíce konkrétně a názorně jim ukázaly práci GSA. Zároveň mají za úkol také přiblížit veřejnosti, jaké úkoly GSA plní, a také co děláEvropská unie v oblasti kosmických aktivit, zejména  co se týká satelitní navigace, a jak tato navigace ovlivňuje každodenní životy nás všech,“ řekl výkonný ředitel společnosti GSA Carlo des Dorides a dodal: „EGNSS systémy jsou základem řady nových služeb, které mají potenciál proměnit každodenní život Evropanů, zvláště s přihlédnutím k tomu, že většina nových smartphonů umožňuje přijímat a zpracovávat signály systému Galileo.“

Návštěvníci sídla GSA si mohou během dnů otevřených dveří prohlédnout modely družic Galileo v různých konfiguracích, takže si mohou udělat představu, s čím vlastně zdejší zaměstnanci pracují. GSA je totiž zodpovědná za start satelitu již od tzv. rané fáze operace (LEOP), která je velice zásadní, jelikož se během ní družice oddělují od nosné rakety Ariane 5.

Dny otevřených dveří GSA jsou ideální příležitostí pro veřejnost dozvědět se o práci agentury a o tom, jakým způsobem prospívá životům evropských občanů. „GSA a evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) jsou pro Evropu opravdovým příběhem úspěchu a dalším jasným příkladem toho, čeho mohou evropské země dosáhnout, když spolupracují,“ řekl des Dorides.

Umístění sídla GSA v Praze za posledních pět let vykázalo více než 1 mld. Kč příjmů pro českou ekonomiku, přičemž jejich objem by měl do roku 2022 vzrůst na 2 mld. Kč. Od okamžiku, kdy se v roce 2012 sídlo GSA přestěhovalo z Bruselu do Prahy, se počet českých firem žádajících o finanční prostředky z evropských fondů na výzkum a vývoj v oblasti družicové navigace zvýšil téměř desetkrát.

Během Dne otevřených dveří budou mít návštěvníci příležitost vyslechnout prezentace pracovníků GSA a některých českých partnerů, kteří se podíleli na výzkumných a vývojových projektech financovaných z fondů GSA. Součástí programu Dne otevřených dveří budou rovněž semináře, výstavy, zábavné programy pro rodiny s dětmi, programy pro školní exkurze a další atrakce. Návštěvníci se budou moci vyfotografovat v kosmickém prostoru, vyzkoušet si, jak se přistává s použitím satelitních technologií, a budou mít možnost vyhrát hodnotné ceny.

Text: GSA /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.