MENU

Metodické zhromaždenie náčelníka štábu

veliteľstva Vzdušných síl OS SR


V dňoch 22. a 23. novembra 2018 vykonal náčelník štábu veliteľstva VzS OS SR plukovník Pavol Tököly metodické zhromaždenie s náčelníkmi štábov, náčelníkmi oddelení riadenia operácií útvarov VzS a s ďalšími vybranými funkcionármi veliteľstva a útvarov VzS v priestoroch letiskového klubu vrtuľníkového krídla v Prešove.

Cieľom zhromaždenia bolo vyhodnotenie plnenia úloh v oblasti pohotovosti, bojovej pohotovosti, mobilizačnej a operačnej pripravenosti za výcvikový rok 2018 a vydanie zámeru plnenia úloh vo VR 2019, tiež zhodnotenie výsledkov a záverov z cvičenia Air Shield 2018, zladenie štruktúry velenia a riadenia VzS pri vedení vzdušných operácií, predstavenie aktuálnych informácií v oblasti pohotovostného systému a oboznámenie so zámerom plnenia úloh v oblasti výcviku veliteľov a štábov vo VR 2019.

V úvode zhromaždenia plukovník Tököly poďakoval zúčastneným funkcionárom za doterajšie plnenie úloh. Ďalej zdôraznil aj dôležitú oblasť personálnej práce, hlavne v špecializácii 400, ďalej vykonávanie stáží na operačnom stupni velenia, čím sa zabezpečí príprava nových štábnych pracovníkov na pozície náčelníkov štábu na taktickom stupni velenia. Vo svojom vystúpení vyzdvihol prácu a poďakoval sa za prínos k plneným úlohám dvom príslušníkom, ktorí nedávno ukončili odborné stáže na veliteľstve VzS a to majorovi Dušanovi Iľkovi (z vk Prešov) a rotmajstrovi Rudolfovi Pirohovi (z dk Kuchyňa).

Na záver zhromaždenia plukovník Tököly vyjadril presvedčenie, že úlohy a ciele postavené pred útvary VzS budú naďalej plnené na najvyššej úrovni a že všetci spoločne podporíme šírenie dobrého mena nie len vzdušných, ale celých ozbrojených síl SR na verejnosti pri plnení náročných úloh na zabezpečenie obrany a ochrany Slovenskej republiky a pri plnení záväzkov SR mimo nášho územia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vrtuľníkové krídlo Jána Ambruša Prešov, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.