MENU

Taktické krídlo Sliač má nového veliteľa

Taktické krídlo Sliač má od 4. decembra 2018 nového veliteľa. Plukovník generálneho štábu Vladimír Lisý po viac ako ôsmich rokoch odovzdal velenie sliačskej základne svojmu zástupcovi podplukovníkovi Martinovi Kuterkovi.

Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil za účasti veliteľa Vzdušných síl OS SR generálmajora Ľubomíra Svobodu. Pozvanie prijal aj primátor mesta Sliač Daniel Dunčko, velitelia útvarov Vzdušných síl OS SR, veliaci poddôstojník Vzdušných síl OS SR štábny nadrotmajster Peter Kuka, bývalý veliteľ Leteckej základne Sliač plukovník v. v. Jozef Dobrotka a ďalší vzácni hostia.

V úvode ceremoniálu sa prítomným prihovoril veliteľ Vzdušných síl OS SR. Vo svojom prejave poďakoval odovzdávajúcemu veliteľovi za prácu, ktorú zodpovedne vykonával. Novovymenovanému veliteľovi poprial veľa šťastia a úspechov v novej funkcii.

Po symbolickom odovzdaní a prevzatí vlajky Slovenskej republiky medzi odchádzajúcim a nastupujúcim veliteľom krídla sa k prítomným prihovoril odchádzajúci veliteľ taktického krídla. Poďakoval všetkým príslušníkom krídla za ich prácu a novému veliteľovi poprial veľa úspechov v jeho funkcii a podriadených, ktorí ho nikdy nesklamú a podržia ho, keď to bude najviac potrebné.

Samozrejme, že nechýbal ani prvý príhovor podplukovníka Martina Kuterku z pozície veliteľa Taktického krídla Sliač. „Som presvedčený, že k úlohám funkcie veliteľa krídla budem pristupovať zodpovedne a svedomito a využijem pri tom všetky svoje profesionálne schopnosti a odborné znalosti. Pevne verím, že sa pri tom budem môcť spoľahnúť a oprieť o kvalitných profesionálov a odborníkov, ktorých krídlo má a že udržíme v súčinnosti s nadriadenými zložkami vysoký štandard plnenia úloh,“ zdôraznil nový veliteľ krídla.

Ceremoniál bol ukončený slávnostným pochodom a odnesením štátnej zástavy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r
Foto: Mgr. Martina Černáková

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.