MENU

Triedne skúšky výkonných letcov

a riadiacich letovej prevádzky


Dňa 10. decembra 2018 sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl uskutočnili triedne skúšky výkonných letcov a riadiacich letovej prevádzky na 1. a 2. triedu príslušníkov podriadených útvarov Vzdušných OS SR.

Na pôde veliteľstva vzdušných síl preskušávaných dôstojníkov osobne privítal náčelník Oddelenia leteckého výcviku podplukovník Adolf Daubner a prítomným predstavil jednotlivé body programu samotného preskúšania.

Preskúšanie prebiehalo formou testov v programe AVIS. Spolu 4 piloti, 4 riadiaci letovej prevádzky a 1 palubný technik z vrtuľníkového, taktického a dopravného krídla sa počas testovania popasovalo s problematikou ako je aerodynamika, letecké vojenské predpisy, ICAO predpisy, letecká meteorológia, aerodynamika, frazeológia, predpisy o používaní leteckej techniky, smernice, nariadenia, doktríny a ďalšie.

Dosiahnutím jednotlivých stupňov triednosti si výkonní letci a riadiaci letovej prevádzky zvyšujú svoju odbornú spôsobilosť a pre každého to znamená potvrdenie určitej úrovne vedomostí a získaných skúsenosti v práci, ktorú dlhé roky vykonával. Každý vyšší stupeň triednosti znamená vyššie dosiahnutú métu vo svojej profesionálnej kariére.

Vo vojenskej odbornosti „pilot, palubný technik, riadiaci letovej prevádzky a radarový riadiaci bojového použitia“ sú vo vzdušných silách 3 stupne triednosti. Triedne skúšky v týchto odbornostiach na 1. a 2. triedu sa v priestoroch veliteľstva vzdušných síl vykonávajú 2 krát v priebehu roka na základe podanej žiadosti. Následne po úspešnom absolvovaní skúšok a zhodnotení splnenia všetkých požiadaviek pre menovanie do triedy daného profesionálneho vojaka vymenováva do uvedených tried veliteľ vzdušných síl. Do 3. triedy výkonných letcov a riadiacich letovej prevádzky vymenováva veliteľ útvaru po vykonaní triednych skúšok vo vojenskom útvare.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.