MENU

V Sliači hodnotili výcvikový rok 2016

Každoročne sa na úvod nového výcvikového roku v útvaroch Ozbrojených síl Slovenskej republiky vykonávajú veliteľské zhromaždenia. Hlavným cieľom týchto zhromaždení je komplexné zhodnotenie plnenia úloh predchádzajúceho výcvikového obdobia v procese napredovania a prispôsobovania sa novým výzvam a podmienkam v Ozbrojených silách SR a objasnenie hlavných úloh na ďalší výcvikový rok.

Nebolo tomu inak ani v Taktickom krídle generálmajora Otta Smika Sliač, kde sa 24. februára 2017 za prítomnosti hlavných funkcionárov a určených príslušníkov taktického krídla uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa Taktického krídla Sliač. Hosťom tohtoročného veliteľského zhromaždenia na Sliači bol veliteľ Vzdušných síl OS SR generálmajor Miroslav Korba.

Veliteľ Vzdušných síl OS SR (VzS OS SR) v úvode svojho príchodu na zhromaždenie odovzdal spolu s veliteľom taktického krídla pamätné medaily a pamätné mince veliteľa VzS OS SR a pamätné mince veliteľa Taktického krídla Sliač určeným príslušníkom sliačskej základne za kvalitné plnenie úloh vo výcvikovom roku 2016. Medzi ocenenými nechýbal prvý veliteľ sliačskej leteckej základne brigádny generál v. v. Jozef Krakovský (vo funkcii veliteľa základne pôsobil od roku 1991-1993). Po ukončení profesionálnej vojenskej služby sa vrátil na Leteckú základňu Sliač v roku 2005, kde ako zamestnanec pokračoval v odovzdávaní nadobudnutých skúseností. Sliačskej leteckej základni tak venoval pätnásť rokov svojho života, za čo mu patrí nesmierna vďaka.

Hlavnou úlohou veliteľského zhromaždenia bolo vyhodnotenie splnenia priorít a rozhodujúcich úloh taktického krídla za výcvikový rok 2016, ktoré vykonal veliteľ taktického krídla Sliač plukovník gšt. Vladimír Lisý. Veliteľ vo svojom bilancovaní zdôraznil, že výcvikový rok 2016 bol v počte a charaktere plnených úloh náročný, ale i napriek tomu všetky úlohy boli splnené na vysoko profesionálnej úrovni. V hodnotenom období príslušníci krídla participovali na mnohých národných a medzinárodných cvičeniach ako Slovak Shield, Modrá Vlna, Tobruq Legacy, Tobruq Arrows, Slovak Hawk III, Slovak Warthog A Adriatic Strike 2016, nevynímajúc fakt že Slovenská republika historicky prvýkrát predsedala počas šiestich mesiacov rade EÚ Počas predsedníctva krídlo plnilo mnohé podporné úlohy. „V duchu dlhodobej personálnej poddimenzovanosti a nárastu úloh, personál v snahe podávať 100% výkony častokrát siaha na dno svojich síl,“ zdôraznil plukovník Lisý.

Veliteľ Vzdušných síl OS SR sa vo svojom príhovore ujal slova krátko po tom, čo veliteľ krídla vyhodnotil výcvikový rok. Vo svojom príhovore poďakoval príslušníkom krídla za všetko vynaložené úsilie a dosiahnuté výsledky pri plnení úloh výcvikového roka 2016. Zdôraznil dôležitosť taktického krídla vzhľadom na charakter plnených úloh súvisiacich s ochranou vzdušného priestoru Slovenskej republiky a krajín Aliancie a pripomenul budúce výzvy čakajúce taktické krídlo v súvislosti s koncepciou rozvoja Vzdušných síl OS SR.

V prvom bloku zhromaždenia boli vykonané prednášky na vojenské odborné, ale aj aktuálne témy. Prvá prednáška bola na tému Škody a ich riešenie v pôsobnosti Taktického krídla Sliač, ktorú predniesol náčelník právnej skupiny kapitán Pavol Štosel. Na jeho prednášku nadviazal s témou Predchádzanie pracovným úrazom na pracoviskách zamestnávateľa technik BOZP Taktického krídla Sliač Ladislav Úrek a prvý blok zhromaždenia uzatvárala prednáška príslušníka Vojenskej polície majora Mariána Markusa na tému extrémizmus. Po skončení prvého bloku nasledoval druhý blok zameraný na praktické ukážky a ukážky technickej letky opráv a predpísaných prác. Účastníkom zhromaždenia sa tak naskytol pohľad na techniku pre zabezpečenie čistenia dráhy letiska a používanú aj počas zimnej údržby letiska (madro RS-200 Øverassen, odmrazovacie zariadenie PV3S OZ-88, vozidlo T-815 S3 s čelným pluhom, traktor John Deere s čelným pluhom a zametacím zariadením), manipulačnú techniku používanú pri vykladaní a nakladaní materiálu z/do leteckej techniky (plošina LAM 7000, vysokozdvižný vozík Magni NTH a DVHM 3222). Nechýbala ani pozemná zabezpečovacia technika používaná pri príprave leteckej techniky k letu (zdroj PV3S SUEZ-M a teplovzdušný ohrievač PV3S TO 5) a techniku používanú na doplňovanie leteckej techniky prevádzkovými kvapalinami a plynmi (Plniaca cisterna CAPL-16, Stanica vzduchová PV3S VPS 200, Stanica dusíková UGZS A, Stanica kyslíková AKZS 75).

Výcvikový rok 2017 nebude pre príslušníkov a techniku taktického krídla o nič ľahší, ako ten predchádzajúci. Čakajú ich nové výzvy počas cvičení Slovak Shield, Slovak Hawk IV, Tobruq Legacy, Ample Strike, Ramstein Aspects, Tobruq Arrows. Taktiež v tomto výcvikovom roku absolvujú ostré bojové streľby na pozemné ciele na pozemnej strelnici v Kuchyni. Najvyššie štádium výcviku si preveria aj počas hlavnej výcvikovej úlohy Vzdušných síl OS SR-ostrých bojových strelieb letectva Strela I-2017, ktoré sa budú konať na polygóne Ustka v Poľskej republike.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR/bej
Foto: čat. Martin Nosál, Mgr. Martina Černáková

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.