MENU

Letiště Praha věnovalo 13,5 milionů korun

na projekty z blízkého okolí


Předvánoční dárek v podobě finančního příspěvku na činnost či konkrétní projekty získaly od Letiště Praha nejrůznější spolky a sdružení, ale také několik fyzických osob s náročným zdravotním hendikepem. V letošním roce bylo podpořeno celkem 70 žádostí z blízkého okolí v celkové hodnotě 13,5 milionů korun. Jednalo se například o podporu sportovních klubů, dobrovolných hasičů, základních a mateřských škol, rodinných klubů a dalších zájmových sdružení.

Letiště Praha ve velké míře podporuje komunitní život v blízkém okolí, které svou činností ovlivňuje. V případě finanční podpory se jedná o pravidelné grantové programy. Vždy koncem roku jsou rozdělovány finance na veřejně prospěšné aktivity v rámci grantu Dobré sousedství, který funguje bez přestávky již od roku 2007. Podporovány jsou organizace napříč zájmovým spektrem. Doposud bylo touto formou investováno do okolí letiště přes 107 milionů korun.

„Letiště Praha je nedílnou součástí regionu, ve kterém ostatně bydlí i spousta našich zaměstnanců a také proto se chceme podílet na jeho rozvoji. Příjemné místo pro život pomáhá vytvářet i nabídka kulturního vyžití či výběr volnočasových aktivit. Realizace podobných činností jde samozřejmě snadněji s finanční podporou a stalo se již zvykem, že v této oblasti v nás mají místní spolky silného partnera. Pro letošní rok jsme s ohledem na dobré finanční výsledky firmy navýšili rozpočet grantového programu o 3 miliony korun na celkových 13 milionů a mohli jsme tak podpořit vice prospěšných projektů,“ prohlásil Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

Radost měli například skauti z Roztok, kteří v loňském roce získali finance na nákup dřeva na novou terasu, kterou si kluci z lesa dokázali sami postavit. Letos se na letiště obrátili s prosbou o novou klubovnu, i ta bude ze dřeva, ale s ohledem na náročnost stavby už půjde o montovaný domek.

Na podporu seniorů se zaměřuje organizace Horizont, která provozuje denní stacionář, ale nabízí i kulturní akce pro seniory z blízkého okolí. Právě osamělost často trápí starší generaci nejvíce. Společné setkávání u příjemného programu, zajímavých přednášek, rukodílných dílen i pouze šálku kávy, které dokáží zpříjemnit den, se konají i díky podpoře Letiště Praha.

Dlouhodobě je podporováno i Rehabilitační centrum pro nevidomé Dědina, které v letošním roce získalo finance na vybavení vzdělávací počítačové učebny pro své klienty. Osoby, jež v dospělosti z různých důvodů přišly o zrak, se v rámci pobytu naučí potřebné dovednosti, aby se i se závažným hendikepem mohli vrátit do běžného života. O tom, že si grant zaslouží, se pravidelně přesvědčují i zaměstnanci letiště, kteří chodí do Domova pomáhat v rámci firemních dobrovolnických dnů.

Umělci z folklorního souboru Muzička z Prahy 6 si postupně obnovují finančně náročné vybavení, postupně si tak pořídili nový cimbál, kroje pro celý soubor, kontrabas a letos věnují získané finance na projekt folklorních koncertů a vydání koncertního CD cimbálové muziky.

Letiště Praha podpořilo i několik sportovních klubů a akcí. TJ Sokol Jeneč obdržel finance na rekonstrukci a vybavení kabin pro mládež, TJ Slavoj Suchdol na pořízení nových bezpečnostních branek a třeba Kopaninský spolek na akci Běhej s námi určenou nejenom místním ale i široké veřejnosti.

Pravidelným příjemce podpory je i Klokánek Hostivice, který poskytuje dočasný domov dětem v nouzi. „Malá klokáňata“ se pravidelně účastní i různých akcí přímo na letišti. Úsměv na tvářích dětí, které si mnohdy zatím moc radost neužily, je tou největší odměnou.

Více informací o grantových programech Letiště Praha a celkový přehled podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách www.prg.aero v sekci Odpovědná firma nebo ve Zprávě o udržitelném podnikání Letiště Praha, která je k dispozici tamtéž.

Text: Letiště Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.