MENU

Letiště Praha se chystá motivovat partnery

ke snižování emisí skleníkových plynů


Letiště Praha pokračuje v úsilí o snižování uhlíkové stopy. Nyní se chystá získat pro myšlenku důkladného měření a snižování emisí také blízké partnery.

Od roku 2010 je Letiště Praha zapojeno do programu Airport Carbon Accreditation (ACA), který sdružuje a podporuje letiště v úsilí snižovat emise skleníkových plynů z nejrůznějších letištních činností. Aktivním přístupem se Letišti Praha podařilo splnit certifikaci do třetí úrovně programu, která kromě monitorování a snižování vlastních emisí počítá i se zapojením blízkých partnerů. V případě Letiště Praha tvoří emise společností navázaných na letecký byznys až 84 % celkových emisí skleníkových plynů. Řadí se mezi ně například emise z pojíždění letadel po ploše, z jejich přibližování a přistávání, emise z dopravy cestujících na letiště, používání pozemní letištní techniky nebo provoz pomocných energetických jednotek.

Všechna letiště, která vstoupila do třetí úrovně programu ACA, se zavázala k hledání a aplikaci společných řešení s  cílem maximálně snížit negativní dopad na životní prostředí. Letiště Praha se tímto krokem zařadilo do prestižní skupiny pouhých sedmnácti letišť, jimž se z celkového počtu 147 zapojených vzdušných přístavů Evropy podařilo splnit podmínky třetí, ambicióznější, úrovně programu.

„Letiště přinášejí společnosti nepopíratelný prospěch – spojují místa, lidi a výrobky na vzdálenosti, které mohou být ostatními druhy dopravy jen těžko, nebo v některých případech vůbec, obslouženy. Je však nutné hlídat negativní vlivy, které letectví přináší, a především usilovat o snižování jejich dopadu na životní prostředí. Velmi mě těší, že se nám daří naplňovat tento záměr,“ prohlásila ředitelka Ochrany životního prostředí Letiště Praha Soňa Hykyšová.

Letiště Praha realizovalo od roku 2010 řadu úsporných opatření, prostřednictvím kterých se podařilo splnit cíl snížení emisí o 9 % oproti roku 2009. Jednalo se například o výměnu kotlů a chladicích jednotek za efektivnější, využití odpadního tepla v čistírně odpadních vod, výměnu osvětlení za LED nebo třeba vybavení vozů GPS.

Program Airport Carbon Accreditation (ACA) je rozdělen na čtyři úrovně od samotného mapování uhlíkové stopy, přes její snižování, zapojení partnerů v rámci optimalizace až po neutrální stav – nulovou uhlíkovou stopu. Do programu je momentálně zapojeno přibližně 250 letišť po celém světě, která každoročně mapují svoji uhlíkovou stopu a realizují postupy k jejímu snížení. Vedení Letiště Praha se v rámci programu ACA zavázalo k dalšímu snížení emisí do roku 2025 a zároveň i motivaci partnerů ke snižování emisí i dalších dopadů na životní prostředí souvisejících s provozem mezinárodního letiště.

Bližší informace o programu naleznete na www.airportcarbonaccreditation.org.

Text: Letiště Praha /r
Ilustrační foto: Jiří Kučírek

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.