MENU

ŘLP ČR věnovalo na dobročinné aktivity

nejvyšší částku ve své historii


Pozitivní vývoj letového provozu a příznivé hospodářské výsledky umožnily Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP ČR), podpořit v roce 2018 neziskový sektor rekordní částkou 7 milionů korun. Tento štědrý sponzorský příspěvek si mezi sebou rozdělily charitativní a sociální organizace, zdravotnická zařízení i školy.

Podpora neziskového sektoru je součástí dlouhodobé firemní strategie společnosti a štědré sponzorské dary podnik realizuje již od svého vzniku v roce 1995. K dnešnímu dni tak společnost věnovala v rámci svých sponzorských aktivit souhrnnou částku ve výši 55 000 000 Kč, a podpořila tak na dvě stovky různých partnerů. „V systematickém rozdělování sponzorských darů tam, kde je jich zapotřebí, spatřujeme veliký potenciál. Věříme, že investice do mladých talentů, kulturních projektů i pomoc jakkoli znevýhodněným osobám má vždycky smysl. Mohu s potěšením konstatovat, že výše darovaných částek se odvíjí od již tradičně dobrých ekonomických výsledků a v roce 2018 se nám podařilo na sponzorské dary vyčlenit skutečně rekordní částku,“ říká Ing. Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR.

Na základě dlouhodobě osvědčené praxe je systém přidělování sponzorských příspěvků rozložen do čtyř oblastí. Největší část finanční pomoci směřuje do charity (50 %), dále do školství a péče o mládež (35 %), následuje zdravotnictví (10 %) a kultura (5 %). Sponzorské dary tak mají skutečně rozmanité využití – od nákupu různých typů rehabilitačních přístrojů, invalidních vozíků, financování reedukačních pobytů až k peněžní podpoře zdravotnických výzkumných projektů hledající účinná řešení progresivními metodami léčby diabetu. Společnost však podporuje také dobrovolné hasiče, mladé talentované sportovce a je rovněž partnery nejrůznějších typů filmových a hudebních festivalů a řady významných kulturních projektů doporučených Ministerstvem kultury ČR.

Politika finančního sponzoringu je rozložena celoplošně po celé republice a ŘLP ČR, o ni tak mohou v souladu s příslušnými právními normami požádat příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky, účelová zařízení církví, nadace, nadační fondy a obce napříč regiony celé ČR.

Text: Řízení letového provozu ČR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.