MENU

Kraj poskytl dotaci ostravskému letišti

V souladu s veřejným zájmem poskytl Moravskoslezský kraj na rozvoj regionálního Letiště Leoše Janáčka Ostrava investiční dotaci pro rok 2018 na částečnou úhradu nákladů na pořízení technických prostředků na zajištění bezpečnosti provozu Letiště Ostrava, a.s.

Zajištění bezpečnosti provozu je v souladu se základními podmínkami pro udělení oprávnění k provozování letiště vydaného Úřadem pro civilní letectví a naplnění bezpečnostních požadavků stanovených legislativou Evropské unie. Nákup a obnova této techniky byla nad možnosti pořízení z vlastních zdrojů Letiště Ostrava, a.s. Z tohoto důvodu byla předložena žádost o investiční dotaci v celkové výši 1 565 000 Kč bez DPH.

V rámci akce byl pořízen systém zabezpečení určených vjezdových bran, kontejnerové pracoviště ostrahy letiště, bezpečnostní turniket (SRA II) a byly obměněny 3 kusy protichemických obleků Team Master.

Zároveň byla poskytnuta investiční dotace na úhradu nákladů na pořízení technologie pro cestující se zdravotním handicapem a řešení mimořádných událostí na provozní ploše letiště, a to v celkové hodnotě 420 000 Kč bez DPH. V rámci akce byly pořízeny schodolez, defibrilátor a pojízdné zařízení pro odtah letadel neschopných

Bližší informace o projektech – ZDE a ZDE.

Text: Letiště Ostrava /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.