MENU

Na karlovarském letišti se konalo další setkání

se starosty a občany okolních obcí


Vedení Letiště Karlovy Vary uspořádalo další sérii setkání se starosty, zastupiteli a dalšími občany okolních měst a obcí za účasti představitelů společnosti F AIR a zástupců subjektů civilního letectví v ČR. Cílem bylo diskutovat o záměru zahájit výcvik pilotů na karlovarském letišti a uvést na pravou míru často zkreslené informace o fungování letecké školy.

Během jednání byli přítomni také zástupci Spolku přátel Olšových Vrat a petenti, kteří leteckou školu v Karlových Varech odmítají. Zástupci letiště a společnosti F AIR prezentovali detailní informace o rozvržení výuky v průběhu kurzu, informovali o nárůstu letištního provozu i o tom, jaká opatření ke snížení dopadu provozu na okolí letiště chystají. „Chceme mimo jiné aktualizovat hlukovou studii z roku 2008, do které bychom zahrnuli nové předpokládané zvýšení provozu na letišti v souvislosti s výcvikem pilotů. Výstupy pak zveřejníme, aby se o nich dozvěděli občané všech okolních měst a obcí. Máme rovněž v plánu uskutečnit projekt „Dobré sousedství“, který by měl zajistit novou úroveň a kvalitu komunikace letiště s okolím,“ uvedl nový jednatel letiště Jiří Pos.

O zamýšlených opatřeních navíc bude vedení letiště ještě jednat s představiteli kraje a města. „Důležité je, že tato opatření budou smluvně zakotvena v závazné smlouvě včetně penalizací za porušení jednotlivých pravidel,“ dodal Jiří Pos. Už před časem také garantovala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová starostům, že smlouvu neuzavře, dokud dokument nebude obsahovat veškeré podmínky, za kterých bude otevření letecké školy přijatelné pro obyvatele okolních obcí.

Výcvik v Karlových Varech by se týkal asi šedesátky studentů, kteří by k výcviku používali malá lehká cvičná letadla s nízkou hlučností. Provoz v okolí letiště by tvořil jen 15 % z celkového objemu výcviku a ostatní výcvik by se realizoval nad neobydlenou oblastí Doupovských hor nebo zcela mimo letiště Karlovy Vary a jeho okolí. „Přínos není jen ve formě zvýšení výnosů pro letiště, ale zejména v příležitosti, že by se v Karlových Varech mohl v blízké budoucnosti realizovat záměr ČVUT otevřít Univerzitní letecké výcvikové centrum mimo jiné i pro pozemní personál, mechaniky, pracovníky letového provozu jako návaznou etapu na výcvik pilotů. Významně by to přispělo k akademickému vzdělávání v regionu. Nezanedbatelný je i celkový finanční přínos pro město a region, který během pěti let v oblasti služeb přesáhne úroveň 90 milionů korun,“ dodal jednatel letiště. Výukové centrum letecké školy F AIR by mělo začít fungovat na mezinárodním letišti v Karlových Varech od poloviny roku 2019.

Text: Letiště Karlovy Vary
Ilustrační foto: Jan Slezák

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.