Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR

hodnotil výcvikový rok 2018


V priestoroch veliteľstva vzdušných síl sa dňa 27. februára 2019 konalo veliteľské zhromaždenie veliteľa vzdušných síl, kde za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva vzdušných síl, funkcionárov podriadených útvarov a pozvaných hostí veliteľ vzdušných síl generálmajor Ľubomír Svoboda vyhodnotil plnenie úloh vzdušných síl vo výcvikovom roku 2018.

Na zhromaždení sa ako hosť zúčastnil náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeko, hlavný poddôstojník Ozbrojených síl štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, riaditeľ Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve Ľubomír Žák a náčelník Odboru podpory vzdušných síl GŠ OS SR plukovník Adolf Uličný.

Po otvorení veliteľského zhromaždenia generálmajorom Svobodom, pokračovalo zhromaždenie odbornými prednáškami s vojensko – odbornou tematikou.

Po príchode náčelníka Generálneho štábu pristúpil veliteľ vzdušných síl k samotnému vyhodnoteniu roka 2018, pričom na záver svojho vystúpenia poďakoval všetkým príslušníkom vzdušných síl za vynaložené úsilie pri plnení stanovených úloh.

Pri príležitosti veliteľského zhromaždenia boli vybraným príslušníkom vzdušných síl udelené Pamätné medaile vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky a odznaky Najlepšieho vojaka vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky. V neposlednom rade veliteľ vzdušných síl tiež odovzdal plaketu najlepšiemu poddôstojníkovi vzdušných síl za Výcvikový rok 2018, ktorú tentokrát dostal rotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeko vo svojom príhovore požiadal prítomných veliteľov a funkcionárov vzdušných síl, aby tlmočili svojim podriadených tieto slová: „Buď lepším profesionálnym vojakom na konci výcvikového roka 2019, ako si bol na jeho začiatku.“ Počas svojho príhovoru tiež poukázal na 4 hlavné piliere, na ktoré je nevyhnutné sa zamerať ako na oporu pri zvyšovaní spôsobilosti OS SR. Medzi ne patria: vycvičený a vzdelaný personál, moderná výzbroj a výstroj, náročný výcvik a v neposlednom rade vôľa a morálka každého príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Za úsilie a pozornosť, ktorú generálporučík Daniel Zmeko venuje vzdušným silám, bol na záver vyhodnotenia obdarovaný „Modrým srdcom veliteľa vzdušných síl“.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.