MENU

REX02 – Astrofyzikální projekt VZLÚ

s ČVUT a University of Pennsylvania


Projekt REX02 - „Studium detekce a zobrazování zdrojů RTG záření pro astrofyziku“, č. LTAUSA18094 byl zahájen 1. ledna 2019 a poběží až do konce roku 2021. Projekt se zabývá studiem detekce a zobrazování zdrojů RTG záření pro astrofyziku.

Konkrétně se jedná o vývoj a využití experimentálního RTG zařízení pro širokoúhlé pozorování RTG astrofyzikálních objektů, jak název napovídá. Součástí projektu je ověření a studium parametrů v pozemních podmínkách, v operačních podmínkách ekvivalentních orbitě a příprava pro provedení raketového experimentu společně s partnerem v USA. Pro studium vlastností bude využit rentgenový vakuový tunel na univerzitě v Pensylvánii v USA. Širokoúhlé pozorování RTG astrofyzikálních zdrojů by mohlo v budoucnu sloužit pro vyhledávání RTG cílů pro další pozorování pomocí kosmických teleskopů.

Výzkumný a zkušební letecký ústav (VZLÚ) se zapojí do ověření a studia parametrů experimentálního RTG zařízení pro širokoúhlé pozorování RTG astrofyzikálních objektů v pozemních podmínkách a v operačních podmínkách ekvivalentních orbitě. Dále se VZLÚ bude účastnit experimentů prováděných v USA.

Současná astrofyzikální pozorování rentgenových zdrojů se uskutečňují na jednotlivých zdrojích RTG záření, jakými jsou zejména gama-záblesky a jejich rentgenové dosvity. Vždy se jedná o pozorování konkrétní události ve velmi malém zorném poli a tomu je přizpůsobena i technická část. Na obloze neustále vznikají nové cíle pozorování, obvykle mimo zorná pole družic, která jsou relativně malé (obvykle 1-2°). Pro včasné upozornění na nově vzniklý cíl pozorování je nutný širokoúhlý optický systém schopný nikoliv pozorovat, ale především odhalit změnu či nový rentgenový zdroj k pozorování.

Na Univerzitě v Pensylvánii (USA) ve spolupráci s ČVUT již úspěšně proběhl jeden raketový experiment, jehož cílem bylo získat a porovnat data z měkké a tvrdé rentgenové oblasti současně. Raketa primárně obsahovala USA aparaturu (RTG optika a chlazený CCD detektor) pro měkkou rentgenovou oblast. Dále zahrnovala českou aparaturu s širším energetickým spektrem, která byla otestována a připravena pro start na raketovém experimentu v rámci dříve navrhovaného projektu. Ke startu rakety došlo 4. dubna 2018. Let proběhl úspěšně a obě zařízení na palubě rakety byla funkční. Data z měření budou předmětem dlouhodobého zpracování, což představuje také část náplně projektu REX02. Více informací o raketovém experimentu – ZDE.

Text: Text: Výzkumný a zkušební letecký ústav /r
Ilustrační foto: NASA

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.