MENU

Kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí

V dňoch od 18. až 22. marca 2019 prebehol v priestoroch tk Sliač kurz odborného vyšetrovania leteckých udalostí, ktorý organizoval Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR (ďalej len OdŠSVL MO SR). Riadiacim kurzu bol hlavný inšpektor bezpečnosti letov OdŠSVL MO SR plukovník Ján Salaj.

Účastníkmi tohto zamestnania boli inšpektori bezpečnosti letov OdŠSVL MO SR, veliteľstva VzS OS SR, leteckých krídiel, kvrps a práporu ISTAR. Kurz bol zameraný na oblasť legislatívy, metodiku vyšetrovania príčin leteckých udalostí a spracovania záverečnej správy z leteckej nehody.

Zdieľanie informácií o príčinách leteckých nehôd je jedným z najefektívnejších nástrojov práce v oblasti bezpečnosti letov. Mimoriadny prínos v tejto oblasti mala účasť českých vojenských vyšetrovateľov z Odboru dohledu nad vojenským letectvím MO ČR a VVzS AČR a ich prezentácie zamerané na vyšetrovanie leteckých udalostí v AČR. O tom, že kultúra a zvyky v spoločnosti majú veľký vplyv na bezpečnosť letov a vyšetrovanie leteckých nehôd nás svojou prezentáciou utvrdil český príslušník s veľkými skúsenosťami zo zahraničných leteckých misií. Slovenskí civilní vyšetrovatelia z Leteckého námorného vyšetrovacieho útvaru MDV SR a Letecké prevádzkové služby, š. p. vykonali prezentácie zamerané na možnosti spolupráce pri spoločnom vyšetrovaní príčin leteckých nehôd medzi LNVÚ MDVR SR, LPS, š. p. a OdŠSVL MO SR.

Súdnym lekárom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou boli prezentované možnosti pri zisťovaní príčin leteckých nehôd z biologických pozostatkov. Psychológ z Letecko-lekárskeho centra predstavil spôsob výberu personálu na novú leteckú techniku a popísal metódy zisťovania a zmierňovania následkov syndrómu vyhorenia.

Súčasťou kurzu bol aj cvičný zásah PPZS a LPZS v prípade nasimulovanej leteckej nehody lietadla MiG-29 západne letiska Sliač. Hlavným prínosom nácviku bola spolupráca medzi záchrannými zložkami z rôznych leteckých krídiel a potvrdenie spôsobilosti nového vrtuľníka UH-60M plniť úlohy LPZS. V rámci nácviku bol aktivovaný aj osobný núdzový maják, čím si posádka vrtuľníka precvičila okrem vizuálneho aj akustický spôsob vyhľadávania a získala skúsenosti do ďalšieho výcviku. Po zásahu priamo na mieste simulovanej leteckej nehody plukovník Salaj objasnil ďalšiu činnosť členov odbornej vyšetrovacej komisie po príchode na miesto leteckej nehody.

Aktuálny stav v letectve, nedostatok schopnej leteckej techniky a leteckého personálu a zavádzanie novej leteckej techniky si vyžaduje udržiavanie vysokej kvalitatívnej vedomostnej úrovne a maximálnu pozornosť všetkých príslušníkov bezpečnosti letov a pružnú spoluprácu na medzirezortnej aj medzinárodnej úrovni.

Cieľ kurzu bol splnený, inšpektori bezpečnosti letov si zvýšili teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Okrem toho osobný kontakt s jednotlivými predstaviteľmi bezpečnosti letov OS SR a AČR vytvára výborné podmienky pre následnú e-mailovú a telefonickú komunikáciu pri následnej spolupráci.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU a TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.