MENU

Agentura pro Kosmický program EU

bude sídlit v Praze


Od roku 2021 bude v České republice sídlit nová Agentura pro kosmický program EU. Finální podobu dohody na podobě svého Kosmického programu našla EU na únorovém jednání trialogu. To přináší nové příležitosti pro české firmy i vědce, Česká republika tak má unikátní možnost se více profilovat v rozvoji technologií a aplikací s vysokou přidanou hodnotou.

„Pro Českou republiku je důležité, že o vývoji družicových systémů EU se bude jednat v Praze. Právě v Praze se budou potkávat odborníci na navigaci, pozorování Země a telekomunikaci z celé Evropy. To je příležitostí pro české firmy pro navázání kontaktů a spolupráce s evropskou technologickou špičkou přímo při osobních jednáních. Je prostě výhodné být u zdroje informací a rozhodování,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Z Prahy se bude nově řídit nejen rozvoj trhu pro systémy družicové navigace Galileo a EGNOS, ale i pro systém pozorování Země Copernicus či pro připravovaný telekomunikační systém GOVSATCOM. Agentura však bude mít na starosti také bezpečnostní akreditaci celého programu. Ta je klíčová z hlediska spolehlivosti poskytování služeb družicových systémů EU, zvláště v době kybernetických hrozeb. Agentura by se však podílet i na dalších úkolech v oblasti inovací.

Česká republika tak má unikátní možnost se více profilovat v rozvoji nových technologií a aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Nástrojem na jejich rozvoj jsou kromě blízkého kontaktu s GSA především programy Evropské kosmické agentury ESA, která pro EU nové družice připravuje.

Družicové systémy nacházejí uplatnění v každodenním životě – navigace v mobilním telefonu, synchronizace bankovních a energetických sítí, předpověď počasí či online zpravodajství z celého světa jsou dnes díky družicovým službám samozřejmostí. Družicová navigace a pozorování Země nacházejí široké uplatnění v celé řadě oborů, jako je doprava, logistika, zemědělství, řízení nakládání s přírodními zdroji, sledování životního prostředí, smart cities a v mnohých dalších. Na družicových službách budou z velké části také záviset různé autonomní systémy. Význam těchto systémů proto rychle roste.

Posílení role GSA byl dlouhodobý záměr, jehož přípravě věnovalo Ministerstvo dopravy prakticky 7 let. Vzhledem ke složitosti a náročnosti vyjednávacího procesu, zejména v posledních 8 měsících, byla potřeba i spolupráce dalších resortů – Úřadu vlády, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a vládního zmocněnce pro spolupráci s GSA, pod jehož taktovkou v minulosti probíhalo jednání o umístění GSA v Praze.

Text: Ministerstvo dopravy ČR /r
Ilustrační foto: ESA

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.