Vyhľadať
Close this search box.

MENU

Oficiální prohlášení předsedy představenstva EBA

V reakci na negativní informace o údajných vážných ekonomických problémech společnosti EBA a.s., které byly prezentovány v posledních dnech v médiích, se vší rozhodností prohlašujeme, že společnost EBA a.s. je v dobré finanční kondici.

Hodnota vlastního kapitálu k 28. 2. 2019 činí 295 mil. Kč, společnost nemá žádné závazky po splatnosti a disponuje volnými finančními prostředky ve výši 30 mil. Kč.

Pokud se týká údajů o předpokládaných hospodářských výsledcích, musíme konstatovat, že se jedná o výsledky, které byly předem očekávané.

Hospodaření roku 2018 bylo výrazně ovlivněno mimořádným dvouměsíčním uzavřením letové dráhy v důsledku generální opravy, která byla plánovaná a kterou EBA a.s nemohla ovlivnit, neboť provozovatelem letiště je AČR. Tím došlo k očekávanému výpadku příjmů z neuskutečněných letů s negativními dopady i do roku 2019.

Zároveň se nákladově projevilo spuštění provozu nového terminálu, který byl budován s výhledem na 30 let a ani se nepředpokládalo, že provoz v prvních letech bude ziskový.

Hospodářský výsledek roku 2019 se vyvíjí v souladu s plánem, dokonce s mírným zlepšením. Letiště je provozně soběstačné, akcionáři žádné dotace na provoz (na rozdíl od letišť v Brně, Ostravě a Karlových Varech) neposkytují. Financují pouze investice do infrastruktury.

Směnečný úvěr jako zdroj financování běží již čtvrtým rokem a byl schválen oběma akcionáři.

V současné době se plánují další rozvojové aktivity a to jak v oblasti infrastruktury (dobudování parkovišť, zázemí pro malá letadla), tak v oblasti cargo přepravy a probíhají jednání i o otevření nových destinací.

Ing. Petr Juchelka

předseda představenstva

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.