MENU

Vzdušné sily Strednej Ázie

Kirgizsko, Tadžikistan a útvary Ruska


V tretej časti materiálu o vzdušných silách štátov Strednej Ázie sa pozrieme do Kirgizska, Tadžikistanu a povieme si niečo aj o jednotkách a útvaroch Ruska umiestnených v regióne Strednej Ázie.

Vzdušné sily a sily protivzdušnej obrany
Kirgizskej republiky Spomedzi stredoázijských štátov ide o krajinu s najmenšími vzdušnými silami. Vznikli 29. mája 1992 na základe 5. strediska školenia a zdokonaľovacieho výcviku letového personálu vo Frunze (dnes Biškek) podriadeného Hlavnému veliteľstvu Vzdušných síl Sovietskeho zväzu.

Vzdušné sily a sily protivzdušnej obrany Tadžickej republiky
Podobne ako kirgizské aj Vzdušné sily a sily protivzdušnej obrany Tadžikistanu patria medzi najmenšie v regióne Strednej Ázie. Vznikli pomerne neskoro, až 23. februára 2006, čiže 15 rokov po vyhlásení samostatnosti Tadžikistanu 9. septembra 1991.

Jednotky a útvary Ozbrojených síl Ruskej federácie v Strednej Ázii
Kazachstan: Prvú dohodu o využívaní množstva zariadení Ozbrojených síl Sovietskeho zväzu, ktoré po jeho rozpade sčasti prevzala Ruská federácia, uzavrelo Rusko s vládou Kazachstanu v roku 1995. Kirgizsko: Dohoda o rozmiestnení ruských vojakov, výzbroje a výstroja podpísaná na päť rokov už v roku 1992 bola už tri razy predlžovaná.

Text: RNDr. Michal J. Stolár
Foto: DOD Kyrgyzstan, Tajikistan, RUAF

Viac sa dočítate v časopise Letectví+kosmonautika 4/2019, ktorý vyšiel 3. 4. 2019.

Obsah L+K 4/2019 nájdete – TU.

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.