MENU

Letiště Praha vypíše v nejbližší době

celkem 145 výběrových řízení


Celkem 145 výběrových řízení má Letiště Praha připraveno k vypsání v následujících měsících za účelem oprav, rozšiřování a modernizace své dopravní, stavební a technické infrastruktury. Většina z nich bude vypsána v období od dubna do prosince letošního roku. Další budou zahájena v roce následujícím. Předpokládaná hodnota stavebních a infrastrukturních zakázek, které Letiště Praha vypíše za celý rok 2019, bude přibližně 2,5 miliardy korun. Plán výběrových řízení pro období od dubna s přesahem do roku 2020 je nyní veřejně dostupný pro všechny potenciální uchazeče z řad možných budoucích dodavatelů.

„Chceme, aby letiště Praha zůstalo i do budoucna jedním z nejmodernějších letišť v Evropě. Proto je potřeba investovat do jeho modernizace. Většina výběrových řízení, která máme nyní připravena k vypsání, se týká oprav a rozšiřování infrastruktury ve stávající podobě letiště. Některé zakázky však souvisí také s projekty, které mohou být realizovány v rámci dlouhodobých rozvojových plánů. Zde se jedná například o zpracování projektové dokumentace k zamýšlenému rozšíření Terminálu 2 nebo dostavbě estakády v centrálním prostoru mezi Terminálem 1 a 2,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

V oblasti dopravních staveb a ploch vypíše Letiště Praha například soutěž na dodavatele stavby pojezdové dráhy Juliett. Ta bude fungovat jako rychloodbočka z hlavní přistávací a vzletové dráhy 06/24 a vytvoří rychlý výjezd pro přistávající letadla přímo do prostoru odbavovacích stání mezi prsty C a B. V rámci industriálních staveb zahájí Letiště Praha mimo jiné také výběrové řízení na dodavatele projektových prací hydrantového systému pro rozvod leteckého paliva pro Terminál 2 nebo repase všech starších venkovních a vybraných vnitřních vzduchotechnických jednotek na Terminálu 1 (září 2019).

Z vodohospodářských staveb bude zřejmě jedním z nejdůležitějších výběrových řízení na dodavatele rekonstrukce první biologické linky čističky odpadních vod Sever (září 2019) či zakázka na realizaci první etapy stavby stoky Sever (červenec 2019), tj. nové páteřní stoky dešťových vod, která odlehčí stávajícímu systému kanalizace a kterou bude nutné vybudovat především s ohledem na další možný rozvoj areálu letiště.

K dalším významným výběrovým řízením bude patřit soutěž na projektovou dokumentaci stavby nových odbavovacích ploch D2 a D3 se vzdálenými letadlovými stáními a odmrazovacím stáním na ploše D3. Tato zcela nová infrastruktura vznikne na místě stávajícího depa autocisteren, jehož provoz bude přibližně od poloviny tohoto roku nahrazován postupným zprovozněním depa nového.

K plánovanému rozvoji letiště přispěje také dostavba přemostění stávající dálnice D6, tzv. Tunel Jeneček, který je plánovaný jako předstihová investice projektu výstavby paralelní dráhy. Na zhotovitele projektové dokumentace k této stavbě bude vypsáno výběrové řízení v červnu 2019. V druhé polovině roku 2019 vypíše Letiště Praha také výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k úpravě a dostavbě estakády a rozšíření Terminálu 2.

Dále Letiště Praha chystá například rekonfiguraci letadlových stání a výměnu nástupních mostů na ploše v sektoru A2 (výběrové řízení na projektovou dokumentaci bylo vypsáno v dubnu 2019, výběrové řízení na realizaci se předpokládá v březnu 2020) nebo výstavbu nové odletové čekárny B20 na Terminálu 1 (výběrové řízení na dodavatele bude vypsáno v říjnu 2019). V červnu 2019 bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce Restaurace Praha a venkovní terasy na Terminálu 1. Realizace těchto dvou projektů by měla v případě úspěšného výběrového řízení proběhnout v první polovině roku 2020.

Přehled chystaných výběrových řízení z oblasti staveb je nyní veřejně k dispozici všem potenciálním uchazečům. Kromě těchto zakázek však Letiště Praha každoročně vypisuje také celou řadu výběrových řízení na dodavatele provozních technologických řešení, která nejsou součástí nově zveřejněného přehledu.

Předpokládaná hodnota všech výběrových řízení, která Letiště Praha v oblasti stavební, dopravní a technické infrastruktury v roce 2019 vypíše, je 2,5 miliardy Kč. Tato odhadovaná hodnota ovlivní výši investic letiště v následujících letech, kdy bude postupně docházet k realizaci vypsaných zakázek. Jen v letošním roce pak Letiště Praha hodlá reálně investovat do své modernizace přibližně 3 miliardy Kč.

Celkový seznam připravovaných soutěží Letiště Praha uveřejnilo v elektronickém nástroji pro správu veřejných zakázek EZAK. „Přehled chystaných tendrů z oblasti dopravní, stavební i technické infrastruktury je nyní veřejně k dispozici všem uchazečům z řad potenciálních dodavatelů. Kromě těchto zakázek vypisuje Letiště Praha každoročně také celou řadu výběrových řízení na dodavatele provozních technologických řešení, která nejsou součástí tohoto přehledu,“ doplňuje Roman Pacvoň, tiskový mluvčí Letiště Praha.

Text a ilustrační foto: Letiště Praha /r

Novinky

Odoberajte newsletter

Odoberajte najnovšie informácie o našej ponuke do Vašej emailovej schránky.